Tüp bebek tedavisi sürecinde yumurtaların toplanması (ovum pick-up, OPU), yumurtalıklardan olgunlaşmış yumurtaların alınması işlemidir. Yumurta toplama işlemi, birçok kadının merak ettiği ve endişe duyduğu bir konudur. Bu makalede, ovum toplandıktan sonra tekrar yumurta oluşup oluşmadığı, bu süreci etkileyen faktörler ve tekrar hamile kalma şansını artırmak için neler yapılabileceği gibi konularda bilgiler verilecektir. Bu işlem sonrasında, yumurtalıkların tekrar yumurta üretebilmesi mümkün müdür? Bu konuyu detaylı bir şekilde ele alalım.

Ovumlar, kadınlarda her ay olgunlaşan üreme hücreleridir. Yumurta oluşumu, folikülogenez adı verilen bir süreç ile gerçekleşir. Bu süreçte, her ay birden fazla folikül (ovum kesesi) gelişmeye başlar. Foliküller, olgunlaşan ovumu besler ve korur. Over rezervleri, bir kadının doğduğu anda belirlenir ve yaşam boyunca azalır. Her ay bir veya iki folikül dominant hale gelir ve olgunlaşarak ovum hücrelerini içerir. Olgunlaşan ovumlar, fallop tüplerine atılır ve burada döllenme için spermle buluşmayı bekler.

Tüp bebek tedavisi sürecinde, ovumların olgunlaşması için hormonal ilaçlar kullanılır ve olgunlaşan ovumlar belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra, yumurtalıklardan toplanır. Yumurtaların toplanması işlemi, genellikle sedasyon veya genel anestezi altında gerçekleştirilir ve ince bir iğne ile yumurtalıklardan alınan ovumlar laboratuvara gönderilir.

Yumurta Toplama İşlemi Nedir?

Tüp bebek tedavisinde, anne adayından olgunlaşmış ovumların toplanması işlemidir. Ultrason eşliğinde vajinal yoldan iğne ile gerçekleştirilen bu işlem, yaklaşık 15-20 dakika sürer.

Yumurta Toplanan Kadınlarda Tekrar Yumurta Oluşumu Olur Mu?

Yumurta toplandıktan sonra tekrar yumurta oluşur. Yumurtalıklar, her ay birden fazla folikül (ovum kesesi) geliştirmeye başlar. Bu foliküller, bir sonraki ay olgunlaşacak ovumları içerir. Yumurta toplama işlemi, yumurtalıkların doğal işleyişini etkilemez ve her ay yeni yumurtalar üretmeye devam eder.

Tekrar Yumurta Oluşumunu Etkileyen Faktörler:

 • Kadının yaşı: Yaş ilerledikçe over rezervleri azalır ve ovum kalitesi düşer. Bu durum, tekrar ovum oluşumunu ve hamile kalma şansını etkileyebilir.
 • Yumurtalıkların durumu: Polikistik over sendromu (PCOS) gibi bir durum varsa, ovum oluşumu etkilenebilir.
 • Kullanılan ilaçlar: Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar, ovum oluşumunu ve kalitesini etkileyebilir.

Yumurta Toplama İşlemi Sonrası Tekrar Hamile Kalma Şansı:

Yumurta toplama işlemi sonrası tekrar hamile kalma şansı, birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörler şunlardır:

Yumurta toplama işlemi, tekrar yumurta oluşumunu engellemez. Yumurtalıklar, her ay yeni ovumlar üretmeye devam eder. Tekrar hamile kalma şansı, birçok faktöre bağlıdır. Doktorunuz, size özel bir tedavi planı oluşturarak tekrar hamile kalma şansınızı en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilir.

Tüp Bebek Tedavisinde 2 Sefer Yumurta Toplanır mı? Çift OPU Nedir?

Tüp bebek tedavisinde ovum toplama işlemi (OPU), tedavinin en önemli aşamalarından biridir. Bu işlemde, olgunlaşmış ovumlar ultrason eşliğinde vajinal yoldan iğne ile toplanır. Peki, 1 tüp bebek tedavisinde 2 sefer yumurta toplama işlemi yapılabilir mi? Çift OPU nedir ve ne zaman uygulanır?

Tekrar Yumurta Toplama İşlemi (OPU) Nedir?

Bazı durumlarda, 1 tüp bebek tedavisinde 2 sefer ovum toplama işlemi (OPU) yapılabilir. Bu duruma “çift OPU” adı verilir. Çift OPU, aşağıdaki durumlarda uygulanabilir:

 • Yeterli sayıda ovum elde edilemediğinde: İlk OPU işleminde yeterli sayıda ovum elde edilemediyse, doktor ikinci bir OPU işlemi yapılmasını önerebilir.
 • Yumurta kalitesinin düşük olması: İlk OPU işleminde elde edilen ovumların kalitesi düşükse, ikinci bir OPU işlemi ile daha kaliteli embriyo elde edilme şansı artabilir.
 • Yumurtaların olgunlaşmamasının riski olduğunda: Yumurtaların istenilen olgunluk seviyesine ulaşmadığı durumlarda, doktor ikinci bir OPU işlemi planlayabilir.
 • Polikistik over sendromu (PCOS) gibi bazı özel durumlarda: PCOS gibi over rezervlerinin yüksek olduğu durumlarda, doktor iki OPU işlemi ile daha fazla embriyo elde etmeyi planlayabilir.
 • Yumurta Dondurma: İlk OPU’da elde edilen embriyolar transfer edildikten sonra kalan embriyolar dondurulabilir. Gelecekteki gebelik planları için ikinci OPU ile tekrar embriyo dondurmak mümkündür.
 • Düşük Dölleme Oranı: İlk OPU’da döllenme oranı düşükse, ikinci bir OPU ile daha fazla embriyo elde ederek gebelik şansını artırmak için yapılabilir.
 • Genetik Tarama: Embriyolara genetik tarama yapılması planlanıyorsa, ilk OPU’da yeterli sayıda embriyo elde edilememesi durumunda ikinci bir OPU yapılabilir.

Çift OPU’nun Avantajları

 • Daha fazla embriyo elde edilme şansı
 • Daha yüksek gebelik şansı
 • Tedavi süresinin kısalması
 • Donmuş embriyo elde edilmesi

Çift OPU’nun Dezavantajları

Çift OPU Kararı Nasıl Verilir?

Çift OPU kararı, doktorunuz tarafından tıbbi geçmişiniz, yumurtalık rezervleriniz, ilk OPU’nun sonuçları ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak verilir. Doktorunuz, size en uygun tedavi planını oluşturmak için sizinle detaylı bir görüşme yapacaktır. 1 tüp bebek tedavisinde 2 sefer yumurta toplama işlemi (çift OPU), bazı durumlarda gebelik şansını artırmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin avantajları ve dezavantajları vardır. Çift OPU kararı, doktorunuz tarafından tıbbi geçmişiniz ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak verilir.

1 Ayda 2 Kez Yumurta Oluşur mu?

Normalde, bir ayda bir kez yumurtlama gerçekleşir. Ancak, bazı durumlarda bir ayda iki kez yumurtlama olması mümkündür. Bu duruma “ikili ovülasyon” adı verilir. İkili ovülasyon aşağıdaki durumlarda görülebilir:

 • Doğal olarak: Bazı kadınlarda, hormonal dalgalanmalar veya genetik faktörler nedeniyle bir ayda iki kez yumurtlama gerçekleşebilir.
 • Yumurtlama indüksiyonu: Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar, birden fazla folikülün gelişmesine ve olgunlaşmasına neden olarak ikili ovülasyona yol açabilir.

İkili ovülasyonun gerçekleştiğini anlamak için aşağıdaki belirtilere dikkat edebilirsiniz:

 • Yumurtlama döneminde iki kez adet kanaması veya lekelenme
 • Yumurtlama ağrısı ve krampların iki kez hissedilmesi
 • Bazal vücut sıcaklığında iki kez yükselme

Yumurta Toplama İşlemi Kaç Kez Yapılır?

Yumurta toplama işlemi, tüp bebek tedavisi sürecinde ovumların alınması işlemidir. Bu işlem genellikle bir kez yapılır, ancak bazı durumlarda tekrarlanabilir. Tüp bebek tedavisi sürecinde, doktorunuzun belirlediği hormonal ilaçlar kullanılarak ovumların olgunlaşması sağlanır. Yumurtalar belirli bir büyüklüğe ulaştığında, ovum pick-up (OPU) işlemi gerçekleştirilir ve ovumlar ince bir iğne ile overlerden  alınır.

Yumurta toplama işlemi genellikle bir kez yapılır ve alınan ovumlar laboratuvara gönderilerek döllenme işlemi başlatılır. Ancak, bazı durumlarda, ovumların yeterince olgunlaşmaması veya tedavinin başarısız olması gibi durumlarda, ikinci bir ovum toplama işlemi gerekebilir. Bu durumda, tedavi planı yeniden değerlendirilir ve ikinci bir OPU işlemi gerçekleştirilebilir.

Yumurta toplama işleminin kaç kere yapılacağı, birkaç faktöre bağlıdır:

 • Tüp bebek tedavisinde elde edilen sonuçlar: İlk ovum toplama işleminde (OPU) yeterli sayıda ve kalitede ovum elde edilirse, ikinci bir OPU’ya gerek olmayabilir.
 • Hastanın yaşı ve yumurtalık rezervi: Yaş ilerledikçe over rezervi azalır ve ovum kalitesi düşer. Bu nedenle, daha yaşlı hastalarda birden fazla OPU’ya ihtiyaç duyulabilir.
 • Kullanılan tüp bebek yöntemi: Klasik tüp bebek yönteminde, yumurtlama ve döllenme aynı anda gerçekleşir. Bu nedenle, genellikle tek bir OPU yeterlidir. Mikro enjeksiyon (ICSI) yönteminde ise daha az sayıda ovum yeterli olabilir.
 • Hastanın tercihi: Bazı hastalar, daha fazla embriyo elde etmek ve gebelik şansını yükseltmek için birden fazla OPU yapılmasını tercih edebilir.

Genel olarak, 1 tüp bebek tedavisinde 1 veya 2 kere yumurta toplama işlemi yapılır. İlk OPU’da yeterli sayıda ve kalitede embriyo elde edilirse, ikinci bir OPU’ya gerek kalmaz.

Her Ay Yumurta Toplanır Mı?

Her ay yumurta toplanmaz. Yumurta toplama işlemi, tüp bebek tedavisinin bir parçasıdır ve sadece bu tedaviye ihtiyaç duyan kadınlarda uygulanır. Ancak over rezervi düşük olan kadınlarda ovum havuzu veya embriyo havuzu oluşturmak için birkaç ay peş peşe ovum stimülasyonu ve ovum toplama işlemi yapılabilir.

Normalde, bir ayda bir kez yumurtlama gerçekleşir. Yumurta toplama işleminde ise, ultrason eşliğinde vajinal yoldan iğne ile olgunlaşmış ovumlar toplanır.

Yumurta toplama işleminin sıklığı, tüp bebek tedavisinin protokolüne ve hastanın bireysel durumuna göre değişir. Genellikle, bir tüp bebek tedavisinde 1 veya 2 kere ovum toplama işlemi yapılır.

Yumurta toplama işleminin her ay yapılmasının bazı dezavantajları vardır:

 • Anestezi ve işlemsel risklerin artması
 • Hastada daha fazla rahatsızlık ve ağrı
 • Tedavi maliyetinin artması

Bu nedenle, ovum toplama işleminin sadece gerekli olduğu durumlarda yapılması önemlidir.

1 YORUM

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir