Ayrıntılı ultrason, detaylı ultrason, 4 boyutlu ultrason, renkli ultrason veya II. seviye ultrason taraması olarak da bilinir. Ayrıntılı ultrason Ankara ilinde pek çok klinikte gerçekleştirilmektedir. Ankara’da ayrıntılı ultrason fiyatları 2024 yılında kliniğe göre değişmektedir. Ayrıntılı ultrason fiyatları 2024 detayları hakkında bilgi ve randevu almak için doktorunuzla görüşünüz. Detaylı ultrason Ankara ve 4 boyutlu ultrason Ankara taraması kliniğimizin anlaşmalı Radyoloji uzmanı tarafından yapılmaktadır.

Ultrason Taraması Nedir ve Nasıl Yapılır?

Ultrason, fetusu değerlendirmenin güvenli, non-invaziv ve doğru bir yoludur. Her hamile kadının gebelik takibi sırasında önemli bir değerlendirmedir. Fetal değerlendirme, basit bir muayenenin parçası (seviye I) veya ayrıntılı bir tarama (seviye II) olarak yapılabilir.

Temel veya seviye I taramasının belirli bir tanı koyması gerekmez, ancak genellikle bir şeyin yanlış göründüğünü anlatabilir ve ayrıntılı ultrason taraması için yönlendirmeyle sonuçlanabilir. Düzey I ultrason genellikle gebeliğin ilk üç ayında yapılır. Seviye II denilen detaylı 4 boyutlu ultrason taraması, gebeliğin ikinci üç ayında yapılır (yaklaşık 18–20 hafta arası).

Belirli bir taramanın sağladığı bilgi, yapıldığı gebelik yaşına göre belirlenir. Fetal organların çoğunun oluştuğu zamandan itibaren yapıldığı için büyüyen fetüs hakkında daha fazla ve detaylı bilgi sağlayabilmektedir.

Ayrıntılı ultrason Kaçıncı Haftada Yapılır?

Ayrıntılı ultrason yada detaylı ultrason ne zaman yapılır diye oldukça sık sorulmaktadır. Ayrıntılı ultrason 18-23 haftada yapılabilir. En ideal hafta 20 hafta civarıdır. Ayrıntılı ultrason haftasını kaçırmayınız.

Ayrıntılı ultrason Şart mıdır?

Ayrıntılı ultrason hamilelikte şarttır. Ayrıntılı ultrason gebelik sırasında bebekte olan anormalliğin tesbiti, buna göre uygun hastane seçimi ve ameliyat planlaması yapılır. Bu açılardan ayrıntılı ultrason gebelikte şarttır diyebiliriz.

Detaylı ve Renkli Ultrason Aynı mıdır?

Detaylı ultrason ile renkli ultrason aslında farklı uygulamalar olmakla birlikte halk arasında renkli ultrason, detaylı ultrason yada 4 boyutlu ultrason aynı anlamda kullanılmaktadır. 4 boyutlu ultrasonda 4 boyutlu görüntüler elde edilirken, renkli ultrasonda bebek ve plasentadaki kan akımları incelenmektedir. 4 boyutlu ultrason fiyatları ve renkli ultrason fiyatları için bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı Ultrason Karından mı Yapılır?

Ayrıntılı ultrason genellikle karından bakılır. Çok nadir durumlarda, bebeğin önce gelen kısımda anormallikten şüphe duyulduğunda alttan bakmak gerekebilir. Bunun yanında plasentanın rahim ağzı ile ilişkisi ve rahim ağzı uzunluğu gibi değerlendirmeler karından değil alttan ultrasonla bakılarak yapılır.

Birinci Seviye Detaylı Ultrason Taraması

Birinci trimester taraması çok fazla bilgi vermemekle birlikte oldukça önemli bilgiler verebilmektedir. Bu nedenle birinci trimester detaylı ultrason Ankara ilindeki kliniğimizde mutlaka yapılmalıdır. Bu ultrason aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok yararlı bilgiler sağlar:

 • Fetal yaşamın belgelenmesi
 • Gebeliğin uterusta olduğunu ve fallop tüplerinde olmadığını teyit etmek, yani ektopik gebeliği dışlamak
 • Fetüs sayısının belirlenmesi
 • Gebelik yaşı tayini: Gebeliğin doğrulanması ve doğru bir şekilde tarihlenmesi için yaklaşık 6–8 haftada yapılan ultrason, oldukça önemlidir.
 • Fetal biyometrik verilerin elde edilmesi
 • Amniyotik sıvı hacminin tahmini
 • Uterin fibroidlerin, over kitlelerinin tanınması

Ense saydamlığının değerlendirilmesinde ense taraması (NT): 11–13 hafta + 6 günlük hamileliklerde gerçekleştirilir. Fetal boynun ense içinde (arkada) biriken sıvı miktarını değerlendirir.

Ultrasonda fetal nazal kemiğin yokluğu, artmış bir fetal nukal translüsensi (nukal tarama) gibi kromozomal anormallikler için ‘yumuşak’ belirteçler, Down sendromu veya diğer kromozomal anormallikler için artmış bir risk olduğunu gösterir. Bunlar annenin yaşı ve annenin kanındaki (alfa-fetoprotein, beta-insan koryonik gonadotropin, hamilelikle ilişkili plazma proteini-A) biyokimyasal belirteç düzeyleri ile birlikte Down sendromu vakalarının tahmininde kullanılmaktadır.

Kromozomal anormallikler (Down sendromu dahil) ve büyük doğumsal kalp problemleri durumunda, boynun en üstündeki cilt ödemli hale gelebilir ya da ense saydamlığının artmasına neden olan sıvıyla dolabilir.

Bu parametre, sadece yukarıda belirtilen zaman periyodu arasında değerlendirildiğinde yararlıdır, çünkü bu süre zarfında, fetüsün lenfatik sistemi gelişmekte ve plasentanın periferik direnci yüksektir. Bu süreden sonra, lenfatik sistem genellikle yeterince gelişir ve böylece fazla sıvı boşaltılır. Ayrıca, plasental dolaşımdaki değişiklikler, periferik direncin düşmesine neden olur. Bu nedenle, 14 hafta sonra, fetüsün herhangi bir anormalliği varsa (aşırı sıvı üretimine neden olan), sıvı birikimine bağlı anormallik ense taraması ile tespit edilmez.

Seviye I taramasının asıl amacı fetal anomalileri saptamak olmasa da veri toplama sürecinde çoğu zaman, eğer varsa, fetal anomaliler tanınacaktır.

II. Seviye Ultrason ( Ayrıntılı Ultrason, Detaylı Ultrason, 4 Boyutlu Ultrason Ankara) Taraması

Ayrıntılı ultrason gebeliğin ikinci üç ayında yapılır (yaklaşık 18–20 hafta arası).

Tüm gebelerden, seviye II ultrasonografi yapılması istenir. Bekleyen anne hamileliği onaylamak için birinci trimesterde (seviye I) ultrason yapmış ve herhangi bir anormallik tespit edilmemiş olsa bile, ayrıntılı ultrason mutlaka yapılmalıdır. Tüp bebek tedavisi ile gebe kalan gebelerde de yapılması şarttır.

Detaylı ultrason yada 4 boyutlu ultrasonun temel amacı, fetal anatomiyi değerlendirmek ve herhangi bir fetal anomalinin varlığını tespit etmektir. Büyüyen fetüs hakkında ayrıntılı bilgi verir. Normal fetal büyüme, fetal hareketler, ikiz veya çoğul gebeliklerin doğrulanmasının yanı sıra, aşağıdaki parametreler değerlendirilir:

Fetüsün ana organlarının fetal anomalileri saptamak için değerlendirilmesi

Hidrosefali, anensefali, miyelomeningosel, akondroplazi, spina bifida, gastroşizis, duodenal atrezi, fetal hidrops, yarık dudak / damak gibi anomaliler, Down sendromu, Edwards sendromu, Patau sendromu gibi kromozomal anormalliklerin büyük çoğunluğu teşhis edilebilir. Detaylı ultrasonda aşağıdaki tüm sistemler ayrıntılı olarak incelenir.

Fetal kafa

 • Fetal beyin
 • Ventriküller ve koroid pleksus
 • Transcerebellar çap ve sisterna magna ölçümleri dahil posterior fossa
 • Ense kıvrım kalınlığı

Fetal yüz

 • Profil ve burun kemiği
 • Lensler
 • Üst dudak ve damak
 • Çene

Fetal kalp ve göğüs

 • Fetal kalp hızı ve ritim
 • Kalbin pozisyonu
 • Dört odacıklı görünüm
 • Damar çıkış yolu görünümleri
 • Aort ve duktal bağlantılar
 • Diyafram ve akciğerler

Fetal karın

 • Karaciğer
 • Mide
 • Böbrekler ve böbrek arterleri
 • Karın duvarı
 • Göbek kordonu yerleşimi
 • Mesane ve göbek arterleri

Fetal kas-iskelet sistemi

 • Omurga
 • Üst ve alt ekstremiteler

Fetal biyometrik verilerin değerlendirilmesi

 • Fetal baş — biparietal çap (BPD) ve baş çevresi (HC).
 • Fetal karın — karın çevresi (AC).
 • Fetal bacak — femur uzunluğu (FL).
 • Fetal kol — humerus uzunluğu (HL)
 • Fetal gözler arasındaki mesafe — dürbün mesafesi (BD).
 • Tahmini fetal ağırlık (EFW)

Plasenta pozisyonu

Plasenta pozisyonu servikse göre görülür. Plasentanın en alt kenarı servikse çok yakınsa veya servikse uzanıyorsa, düşük ya da plasenta praevia olarak adlandırılır. Düşük yatılı plasentaların çoğu rahim ağzından hamileliğin sonuna doğru uzağa doğru hareket eder ve herhangi bir tedavi gerektirmez. Plasentanın pozisyonu üçüncü trimesterde tekrar gözden geçirilir, çünkü düşük yalancı plasenta ağır kanama kaynağı olabilir.

Göbek Kordonu

Bu, kordonlu damarların sayısını ve düğümlerin değerlendirilmesini içerir.

Diğer Değerlendirmeler

 • Amniyotik sıvı hacminin tahmini
 • Serviksin kontrolü ve doğum kanalının ölçülmesi
 • Uterin fibroidlerin, over kitlelerinin, adnekslerin tanınması
 • Fetal cinsiyet
 • Bebeğin 3D / 4D görüntüleri
 • Uterin kan damarı akım hızları

Her ne kadar bu taramanın temel amacı fetal iyiliği kontrol etmek olsada, tarama sırasında elde edilen fetal yüzün 3D / 4D resimleri, ebeveynlere özel bir keyif ve bağlanma hissi sağlar. 4 boyutlu ultrason detaylı ultrasona önemli bilgiler katar. Ancak şart değildir. Özellikle fetal yüzün ve omurganın değerlendirilmesinde, fetal karnın değerlendirilmesinde oldukça faydalıdır. 4 boyutlu ultrason Ankara fiyatları için doktorunuzla görüşünüz.

Renkli ultrason ya da renkli dopler ultrason dediğimiz yöntemle rahime giden kan akımı incelenir Yine aynı yöntemle özellikle gebeliğin son aylarında bebeğe giden kam akım hızları değerlendirilir. Renkli ultrason da 4 boyutlu ultrason gibi detaylı ultrasona ek bilgiler sağlar ancak yapılması şart değildir.

Ayrıntılı Ultrason Sonuçları Nasıl Değerlendirilir?

– Ayrıntılı Ultrason bulguları normalse

Normal bir renkli ultrason sonucu güven vericidir ve yapısal ve konjenital fetal anormalliklerin çoğunun varlığını dışlar. Bununla birlikte, vakaların çok küçük bir yüzdesinde, detaylı ultrason ayrıntılı bir incelemeden sonra bile anormalliği tespit edememektedir.

Normal bir renkli ultrason bebeğin normal olacağını ya da hamilelik sırasında herhangi bir komplikasyon gelişmeyeceğini garanti etmez. Ayrıca, beyin felci, öğrenme güçlüğü ya da otizm gibi koşullar, bebeğin yapısal değişiklikleriyle ilişkili olmadığı için detaylı ultrason tarafından tespit edilemez.

Çoğu bebek (%95’ten fazla) tamamen normal ultrasonlara sahip olacaktır. Bazı durumlarda, bir veya iki hafta sonra tekrar tarama gerekebilir. Bu daha çok doktorun belirli detayları göremediği durumlarda yapılır, çünkü fetus görüntüleme için erişilemeyecek bir pozisyonda olabilir.

– Ayrıntılı Ultrasonda anormallikler tespit edilirse

Fetusta tespit edilen değişiklikler aşağıdaki kategorilere uygun olabilir:

Önemsiz veya Küçük değişiklikler veya varyasyonlar

Bunların genellikle bir önemi yoktur ve daha fazla takip gerekli değildir. Ekojenik intrakardiyak fokus (kalbin işlevini etkilemeyen fetal kalpte küçük beyaz bir nokta) veya koroid pleksus kistleri (fetal beynin koroid pleksusu içindeki küçük kistler) gibi.

Bazı durumlarda, göbek kordonunun sadece bir arter ve bir ven vardır (normalde 2 arter olması gerekir). Bu tür vakalar, hamilelikte daha sonra başka ultrasonlar gerektirir çünkü tek umbilikal arter bazen küçük bebeklerle ilişkilidir.

Bu farklılıkların bazıları da yumuşak işaretleyiciler olarak bilinir. Bu özelliklerin normal bebeklerde de görülebileceği, ancak belirli kromozom anormallikleri bulunan bebeklerde daha sık ortaya çıkacağı anlamına gelir. Down sendromu için yumuşak belirteçler ekojenik intrakardiyak odak, kısa femur ve böbrek toplama sisteminin dilatasyonudur. Bu gibi çoklu yumuşak işaretlerin varlığı, bir kromozom anormalliği riskini arttırır ve daha ileri testler önerilebilir.

Küçük önem taşıyan anormallik

Bazı durumlarda, hayatı tehdit edici olmasada, yenidoğan döneminde (yarık dudak gibi) ameliyat veya fizyoterapi / cerrahi gibi başka bir müdahaleye ihtiyaç duyan belirli anormallikler tespit edilir.

Önemli, şiddetli veya hayati tehlike oluşturan anormallikler

Birkaç vakada, ultrason bulguları kromozomal bozukluklar, kalp defektleri veya spina bifida gibi önemli bir anormallik olduğunu gösterebilir. Bu koşullar, bebek hayatta kalırsa hamilelik kaybı, ölü doğum veya önemli gelişimsel problemlerle ilişkili olabilir. Bu gibi durumlar genellikle onay ve işlem için daha ileri testler gerektirir (Amniosentez ve NIPT gibi). Gerekli durumlarda fetal kalbin ayrıntılı muayenesi için fetal eko taraması yapılmalıdır.

Vakaların küçük bir yüzdesinde, fetusun postneonatal dönemde hayatta kalamayacağı ya da hayatta kalması halinde ciddi zihinsel ve fiziksel anormallikleri olacağı anlaşılabilir. Bu gibi durumlarda, gebeliğin tıbbi sonlandırılması seçeneği ebeveynlerle ve aile ile tartışılmalıdır. Ek olarak, anneye psikolojik ve duygusal destek verilmelidir.

Ayrıntılı Ultrason Fiyatları 2024 Ankara

Ankarada ayrıntılı ultrason fiyatları 2024 yılında, yapıldığı merkeze göre değişmektedir. Bu ultrasonun içine bazı hekimler 4 boyutlu ultrason ve renkli ultrason incelemelerini de katmaktadır. Özel hastanelerde ayrıntılı ultrason fiyatları oldukça değişkendir. Ayrıntılı ultrason fiyatları 2024 Ankara, Gebelik takibi Ankara  ve Ankara doğum paketleri 2024 detayları için doktorunuzdan bilgi alabilirsiniz.

YORUMLAR

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir