Çikolata kisti ameliyatı Ankara ilinde laparoskopi doktorlarımız tarafından kapalı ameliyat yöntemi ile yapılmaktadır. Çikolata kisti ameliyatı laparoskopik yapılabileceği gibi açık ameliyat ile de yapılabilir. Çikolata kisti ameliyatı fiyatları 2024 yılında özel hastanelerin yaptığı zamlar nedeniyle %20-30 oranında artmıştır. Özellikle laparoskopik ameliyatlarda kullanılan özellikle ve pahalı malzemeler nedeniyle kapalı ameliyatlar daha pahalıdır. Laparoskopik çikolata kisti ameliyatı fiyatları 2024 detayları için doktorunuzdan bilgi alabilirsiniz.

Çikolata kisti (endometrioma, endometriozis), üreme çağındaki kadınlarda bulunan iyi huylu, östrojen bağımlı bir kisttir. Endometriozis uterusun dışında yer alan endometrial doku ile karakterize bir jinekolojik hastalıktır. Hastalık üreme çağındaki kadınların yaklaşık %5-10’unu etkiler ve semptomlar arasında pelvik ağrı, adet sancısı, birliktelik sırasında ağrı ve kısırlık vardır. İnfertilite problemi olan kadınların %15’inde endometrioma vardır ve tüp bebek tedavisi yapılan kadınların %20-40’ında endometriozis olduğu tahmin edilmektedir.

Çikolata Kistleri (Endometrioma) Nasıl Oluşur?

Çikolata kistleri olarak da bilinen endometriomalar kahverengi bir sıvı içeren kistlerdir. Endometriomalarının oluşumu hala tartışmalı bir konudur. Çikolata kisti oluşumunda üç ana teori vardır:

 • Yüzeysel bir endometriozis implantının kanamasına ikincil olan over korteksinin invazyonu
 • Kortikal kistlerde epitel metaplazisine sekonder olarak oluşan over korteksinin invagasyonu
 • Fonksiyonel kistlerin endometriotik dönüşümü

Çikolata Kistlerinde Tanı Nasıl Konur?

Çikolata kistlerinin tanısında altın standart laparoskopidir. Bununla birlikte, transvajinal ultrason homojen düşük seviyeli iç ekolar ve kalın duvarlara sahip tipik görünümü ile endometriomaların diğer yumurtalık kistlerinden ayırt edilmesine yardımcı olabilir. Renkli Doppler ultrason, endometriomanın vaskülerizasyonunu tanımlar ve endometriomalar tipik olarak periferik kan akışına sahiptir. 3D ultrasonlar klinik pratikte giderek daha popüler hale gelmektedir. MRG, yumurtalık endometriomalarının ve diğer yumurtalık kistlerinin ayrılmasında yardımcı olabilir.

Çikolata Kistlerinin Belirtileri Nelerdir?

Endometriomalar tek taraflı veya iki taraflı olarak ortaya çıkabilir ve endometrioma hastalarının yaklaşık %28’inde iki taraflı endometriomalar vardır. Endometriomalı kadınlarda, disparoni ve / veya subfertilite dahil, endometriozis ile aynı semptomların çoğuna sahiptir. Over endometrioma tedavisi ile ilgili olası bir sorun, diğer pelvik endometriotik lezyonların varlığıdır. Over endometriomaları, pelvik organları sabitleyebilen adezyon oluşumu ile daha da karmaşık hale gelebilir. Pelvik organların sabitlenmesi anatomik bölgeleri bozabilir ve doğal doğurganlığı azaltabilir.

Çikolata Kistlerinin Zararları Nelerdir?

 • Kronik pelvik ağrıya neden olur
 • Yumurtalık kanseri riskinizi arttırır
 • Hamilelik oluşmasını zorlaştırır
 • Doğurganlık tedavilerine katılma zorunluluğunuz artar
 • Yumurtalıklarınızın olması gerektiği gibi çalışmasını engeller

Çikolata Kisti Tedavisi Ankara

Çikolata kisti tedavisi hastanın yaşına, semptomlarına ve çocuk beklentisine göre değişir. Tedavi planınız bu sorgulamalara göre planlanacaktır.

 • Takip Tedavisi: Ağrınız yoksa ve kist küçükse, doktorunuz kendi kendine geçip gitmediğini görmek için 6-8 hafta beklemenizi önerebilir. Takipte büyüyecek olursa ya da ağrılarınız artacak olursa bir sonraki tedavi basamağına geçilir.
 • İlaç tedavisi: Bir sonraki basamakta doktorunuz kisti küçültmek için size ilaç verebilir. GnRH agonistleri olarak adlandırdığı bir grup ilaç vücudunuzu geçici menopoza sokar. Yumurtalıklarınız östrojen yapmayı bırakır ve sahip olduğunuz semptomlar hafifler veya kaybolur. Ancak bu ilacın menopozal yan etkileri fazla olduğundan tedavide daha çok doğum kontrol hapları tercih edilir. Doğum kontrol hapları ile çikolata kistleriniz bir miktar küçülebilir ya da büyümeden kalır.
 • Çikolata Kisti Ameliyatı: Şiddetli ağrılarınız varsa, ilacın faydası olmazsa veya kistiniz 4-5 cm.den büyükse ya da beraberinde miyom gibi ameliyat gerektiren başka bir patoloji varsa doktorunuz ameliyat düşünebilir. Çikolata kisti tedavisi sırasında genç hastalarda sadece kistin kapsülü soyularak, yumurtalıklara zarar vermeden kist çıkarılır. Ancak yaşı ileri olan hastalarda ise yumurtalık kistle beraber çıkarılabilir. 45 yaş üzerindeki hastalarda ise rahim ve yumurtalıkların alınması daha uygundur. Yapılacak ameliyat tamamen sizin yaşınıza ve çocuk beklentinize göre değişecektir. Kararı doktorunuzla birlikte vereceksiniz.

Çikolata Kistlerinin (Endometrioma) Doğurganlığa Etkisi

Endometriozis hastalarında gebelik oranları maalesef azalmaktadır. Ancak endometriozis ve endometrioması olan kadınlar arasında fertilite açısından bir fark görülmemiştir. Bu nedenle endometriomadan ziyade mevcut olan endometriozisin infertilite nedeni olduğu düşünülmektedir. Emdometriomalarla normal yumurtalık kistleri arasında fertilite oranları açısından fark görülmemiştir.

Çikolata Kisti Ameliyatı Fiyatları Ankara 2024

Çikolata kisti ameliyatı fiyatları 2024 yılında Ankara ilinde ameliyatın yapılış şekline göre değişir. Açık ameliyat tekniğinde daha az malzeme kullanıldığından daha uygun fiyatlara yapılabilir. Ancak kapalı çikolata kisti ameliyatı açık ameliyata göre oldukça konforludur. Bu nedenle daha çok laparoskopi adı verilen kapalı çikolata kisti ameliyatı tarafımızdan daha çok tercih edilmektedir. Kapalı çikolata kisti ameliyatı fiyatları oldukça değişkendir. Laparoskopik çikolata kisti ameliyatında çok özellikle malzemeler kullanılmaktadır. Bu nedenle açık ameliyata göre daha pahalıdır. Robotik çikolata kisti ameliyatı ise çok daha pahalıdır. Laparoskopik çikolata kisti ameliyatı fiyatları 2024 detaylarına doktorunuzdan ulaşabilirisiniz. Laparoskopik kist ameliyatlarımız Doç. Dr. Aydın Köşüş ve Doç. Dr. Nermin Köşüş tarafından yapılmaktadır.

Çikolata kisti ve diğer tüm jinekolojik problemlerinizle ilgili bilgi almak için www.jinekologankara.com adlı sitemizi de inceleyebilirsiniz.

YORUMLAR

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir