Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı, birçok çift için hem duygusal hem de maddi anlamda büyük bir mücadele kaynağıdır. Çocuk sahibi olma hayalleri, birden fazla başarısız deneme ile gölgelenirken, bu süreçte yaşanan stres ve hayal kırıklığı, çiftlerin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Tüp bebek tedavisinin başarısız olmasının birçok nedeni olabilir ve bu nedenlerin doğru bir şekilde anlaşılması, sorunun köküne inmek ve çözüm yolları bulmak için hayati öneme sahiptir.

Bu makalede, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarının nedenleri üzerine detaylı bir şekilde eğileceğiz. Genetik faktörler, immünolojik sorunlar, hormonal dengesizlikler ve uterin anomaliler gibi çeşitli sebepleri incelerken, bilgiler ışığında tedavi yöntemlerini ve başarı şansını artırabilecek stratejileri de ele alacağız.

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı, kompleks bir sorun olup çözümü, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Uzman doktorlar, genetik danışmanlar, embriyologlar ve psikologların iş birliği içinde çalışması, başarı şansını artırabilir.

Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlığı Nedir?

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı, birden fazla (genellikle üç veya daha fazla) ardışık tüp bebek denemesinin gebelikle sonuçlanmaması durumudur. Bu durum, çeşitli fiziksel, genetik veya hormonal faktörlere bağlı olabilir.

1., 2. ve 3. Tüp Bebek Denemesinde Başarı Oranları Nasıldır?

Tüp bebek (IVF) tedavisinde başarı oranları, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında hastanın yaşı, kullanılan tedavi protokolü, embriyo kalitesi, çiftin sağlık durumu ve klinik tecrübesi gibi unsurlar yer alır. Genel olarak, tüp bebek tedavisinde başarı oranları her bir tedavi döngüsü ile azalma eğiliminde olabilir, ancak bu kesin bir kural değildir.

İlk Tüp Bebek Denemesi

İlk tüp bebek denemesinde başarı oranları genellikle en yüksek olur. Yapılan araştırmalara göre, hastanın yaşı önemli bir etken olmakla birlikte, 35 yaş altındaki kadınlarda ilk deneme başarı oranı yaklaşık %40-45 civarında olabilir. Bu oran, kliniğe ve uygulanan tedavi protokollerine göre değişiklik gösterebilir.

İkinci Tüp Bebek Denemesi

İkinci deneme, genellikle ilk denemeden elde edilen verilerle optimize edilir. Bu da, uygun düzenlemeler yapıldığında başarı şansını artırabilir. Ancak genel olarak, ikinci denemenin başarı oranı, biraz daha düşük olabilir. İkinci deneme için başarı oranı yaklaşık %30-40 arasında değişebilir.

Üçüncü Tüp Bebek Denemesi

Üçüncü denemede başarı oranları genellikle daha da düşer, ancak yine de başarılı sonuçlar elde edilebilir. Üçüncü denemenin başarı oranı %20-35 arasında olabilir. Bu oran, ilk iki denemeden elde edilen bilgilerle ve tedaviye yapılan ayarlamalarla etkilenebilir.

Her tüp bebek denemesinden sonra başarı şansını artırmak için, doktorlar genellikle mevcut tedavi yöntemlerini ve uygulamaları gözden geçirirler. Ayrıca, başarısızlık nedenlerinin anlaşılması ve gerektiğinde farklı tedavi yöntemlerinin denenmesi, başarı şansını artırmada önemli bir rol oynar.

Her bir çiftin durumu benzersizdir ve tedavi başarısını etkileyen pek çok değişken bulunmaktadır. Bu nedenle, kendi özel durumunuzu ve başarı şansınızı değerlendirmek için tedavi gördüğünüz kliniğin uzmanlarıyla yakın iletişimde olmanız önemlidir.

Tüp Bebek Tedavisinde Tekrarlayan Başarısızlıkların Sebepleri

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarının ardında birçok farklı etken rol oynayabilir. Başlıca nedenler şunlardır:

1. Yumurta ve Embriyo Kalitesi ile İlgili Faktörler:

Yumurta sayısı ve kalitesi, embriyo döllenme ve gelişme kapasitesini doğrudan etkiler. Yaşlanma, hormonal dengesizlikler, yumurtalık rezervinin azalması gibi faktörler yumurta kalitesini olumsuz etkileyebilir. Yumurta toplama ve döllenme işlemleri, embriyo kültürü ortamı ve laboratuvar koşulları da embriyo kalitesini etkileyen faktörler arasındadır.

2. Rahim İçi Ortam ile İlgili Faktörler:

Rahim içi zarın uygunluğu, embriyonun tutunma ve gelişmesi için kritik önem taşır. Rahim içi yapışıklıklar, polipler, miyomlar, endometriozis gibi durumlar rahim içi ortamı olumsuz etkileyebilir. Rahim şeklindeki bozukluklar da embriyo tutunmasını zorlaştırabilir.

3. Genetik Faktörler:

Embriyo kromozom anomalileri, gebelik kaybına yol açabilir. Ebeveynlerin genetik taşıyıcılığı, embriyo kromozom anomalilerine neden olabilir. Embriyo mozaikliği ve aneuploidi gibi genetik problemler de tekrarlayan başarısızlıklara yol açabilir.

4. Sperm Faktörleri:

Sperm sayısı, hareketliliği ve morfolojisi döllenme ve embriyo gelişimini etkiler. Sperm DNA hasarı, sperm aglutinasyonu ve anti-sperm antikorları gibi problemler sperm kalitesini düşürerek tekrarlayan başarısızlıklara neden olabilir.

5. Pıhtılaşma Bozuklukları:

Bazı durumlarda pıhtılaşma problemleri gebeliğin başlamasını engelleyebilir veya erken dönemde düşüklere yol açabilir. Trombofili gibi pıhtılaşma bozuklukları tekrarlayan başarısızlık riskini artırabilir.

6. Yaş, Stres gibi Diğer Faktörler:

Yaş ilerledikçe yumurta kalitesi ve doğurganlık azalır. Stres, hormonal dengeyi bozarak yumurtlama ve embriyo gelişmesini olumsuz etkileyebilir. Sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi ve obezite gibi faktörler de tekrarlayan başarısızlık riskini artırabilir.

Genetik Faktörler

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığının ardında yatan en önemli nedenlerden biri genetik anomalilerdir. Embriyoların kromozomal yapılarında meydana gelen anormallikler, implantasyon başarısızlıklarına veya erken gebelik kayıplarına yol açabilir. Preimplantasyon genetik tanı (PGT), embriyoların genetik sağlığını değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir ve bu süreçte sağlıklı görünen embriyoların seçilmesine olanak tanır. Genetik taramalar, tüp bebek başarısını artırmada kritik bir role sahiptir, çünkü sağlıklı embriyoların transferi, gebelik şansını önemli ölçüde artırabilir.

İmmünolojik Faktörler

Başka bir önemli etken ise annenin immünolojik tepkileridir. Annenin bağışıklık sistemi bazen embriyoyu yabancı bir cisim olarak algılayıp, ona karşı savunma mekanizmalarını harekete geçirebilir. Bu durum, implantasyon başarısızlığına veya gebeliğin devamında problemlere neden olabilir. İmmünolojik faktörlerin tespiti ve uygun immünoterapi uygulamaları, bu tür bir reddetme tepkisinin önlenmesinde yardımcı olabilir.

Hormonal Dengeleyici Sorunlar

Hormon seviyelerindeki dengesizlikler de tüp bebek tedavisinde başarısızlıklara yol açabilir. Özellikle progesteron ve estrojen gibi hormonların dengesizliği, embriyonun rahim duvarına tutunmasını ve sağlıklı bir şekilde gelişimini engelleyebilir. Bu sebeple, tedavi öncesinde ve süresince hormonal düzeylerin yakından izlenmesi, gerektiğinde hormon tedavileri ile dengelenmesi önemlidir.

Uterin Anomaliler

Rahimdeki yapısal problemler, tüp bebek tedavisinin başarısını önemli ölçüde etkileyebilir. Rahim içi yapışıklıklar, polipler veya miyomlar gibi durumlar, embriyonun rahim duvarına tutunmasını ve dolayısıyla gebeliğin devamını zorlaştırabilir. Bu tip uterin anomalilerin tanısı konulduğunda, histeroskopi gibi cerrahi müdahalelerle bu problemlerin giderilmesi gerekebilir.

Bu sebeplerin her biri, tüp bebek tedavisinde başarısızlık yaşayan çiftler için önemli engeller oluşturur. Ancak, bu sorunların tanımlanması ve üzerine gidilmesi, çözüm yollarının bulunması açısından bir fırsat sunar.

Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlıkları: Tanı ve Değerlendirme

Tüp bebek tedavisi, kısırlık sorununu aşmak için umut ışığı sunan bir yöntemdir. Fakat her zaman başarı ile sonuçlanmayabilir. Birkaç tüp bebek denemesi sonrası gebelik elde edilememesi tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olarak tanımlanır. Bu durum, birçok çift için üzücü ve yıpratıcı bir deneyim olabilir. Neyse ki, tıbbi gelişmeler ve kişiye özel tedavi yaklaşımları ile tekrarlayan başarısızlıkların üstesinden gelmek ve bebek sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek mümkündür.

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarının önüne geçmek için öncelikle sorunun kaynağını doğru şekilde saptamak gerekir. Bu amaçla kapsamlı bir tanı ve değerlendirme süreci gerçekleştirilir.

Detaylı Geçmiş ve Tedavi Öyküsü Değerlendirmesi:

Tanı ve değerlendirme aşamasında ilk adım, hastanın ve eşinin detaylı tıbbi geçmişinin ve önceki tüp bebek tedavilerinin öyküsünün alınmasıdır. Bu değerlendirmede aşağıdaki bilgilere yer verilir:

 • Hastanın yaşı ve genel sağlık durumu
 • Kısırlık süresi ve nedenleri
 • Daha önceki gebelik ve doğum öyküsü
 • Düzenli adet döngüsü ve yumurtlama durumu
 • Kullanılan ilaçlar ve takviyeler
 • Geçirilen ameliyatlar ve tıbbi tedaviler
 • Eşinin yaşı ve genel sağlık durumu
 • Sperm tahlilleri ve sperm kalitesi
 • Önceki tüp bebek tedavilerinin detayları (uygulanan protokoller, kullanılan ilaçlar, embriyo transferi sayısı, gebelik elde edilip edilmediği)

Laboratuvar Testleri ve Görüntüleme Yöntemleri:

Detaylı geçmiş ve tedavi öyküsü değerlendirmesinin ardından, çeşitli laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri ile tekrarlayan başarısızlığın olası nedenleri araştırılır. Bu testler ve yöntemler şunları içerebilir:

 • Hormon testleri (FSH, LH, estradiol, progesteron, AMH gibi)
 • Yumurta rezervi testi (AMH testi, antral folikül sayımı)
 • Tüplerin açıklığını değerlendirmek için HSG (histerosalpingografi) veya laparoskopi
 • Rahim içi dokusunun değerlendirilmesi için histeroskopi
 • Rahim ve yumurtalıkların ultrason ile incelenmesi
 • Kan pıhtılaşma testleri
 • Genetik testler (karyotip analizi, PGD, PGS gibi)

Genetik Testler ve Sperm Analizi:

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında genetik faktörler de rol oynayabilir. Bu nedenle, kromozom anomalilerini ve genetik hastalıkları saptamak için karyotip analizi, PGD (preimplantasyon genetik tanı) ve PGS (preimplantasyon genetik tarama) gibi genetik testler yapılabilir.

Sperm faktörleri de tekrarlayan başarısızlıklarda önemli bir rol oynayabilir. Bu nedenle, spermin sayısı, hareketliliği, morfolojisi ve sperm DNA hasarı gibi parametreleri değerlendirmek için detaylı sperm analizi yapılmalıdır.

Tanı ve değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, elde edilen tüm veriler ışığında tekrarlayan başarısızlıkların nedenleri belirlenir ve kişiye özel bir tedavi planı oluşturulur.

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarının tanı ve değerlendirmesinde:

 • Deneyimli bir tüp bebek merkezi ve ekibi ile çalışmak önemlidir.
 • Tüm testlerin ve tetkiklerin doğru şekilde yapılması ve sonuçlarının detaylı olarak değerlendirilmesi gerekir.
 • Hastaya ve eşe detaylı bilgi verilmeli ve tüm soruları yanıtlanmalıdır.
 • Psikolojik destek ve danışmanlık da bu süreçte önemli bir rol oynayabilir.

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları üzücü bir durum olsa da, doğru tanı ve değerlendirme ile tekrarlayan başarısızlıkların üstesinden gelmek ve bebek sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek mümkündür.

Tekrarlayan Başarısızlıklarda Güncel Başarı Oranları:

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında güncel başarı oranları birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Başarı oranlarını etkileyen faktörler şunlardır:

Genel olarak, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında gebelik oranları %30-40 civarındadır. Bu oranlar, her denemede azalarak devam edebilir.

Prognozu Etkileyen Faktörler:

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında prognozu (tahmini sonucu) etkileyen faktörler şunlardır:

 • Hastanın yaşı
 • Yumurta rezervi
 • Embriyo kalitesi
 • Rahim içi ortam
 • Sperm kalitesi
 • Kullanılan tedavi protokolü
 • Daha önceki tüp bebek denemelerinin sayısı
 • Pıhtılaşma bozuklukları
 • Genetik faktörler

Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlıklarında Tedavi Yöntemleri

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları ile mücadele etmek için kullanılan çeşitli tedavi yöntemleri, bu zorlu sorunun üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Bu bölümde, mevcut tedavi seçeneklerini ve bu yöntemlerin nasıl uygulanabileceğini inceleyeceğiz.

Genetik Tarama

Genetik tarama, özellikle preimplantasyon genetik tanı (PGT) teknikleri, tüp bebek tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yöntem, sağlıklı embriyoların seçilmesini sağlayarak, genetik hastalıkların ve anomalilerin neden olduğu başarısızlıkları önlemeye yardımcı olur. Genetik tarama sayesinde, transfer edilecek embriyoların en sağlıklı olanları seçilir, bu da implantasyon başarısını ve dolayısıyla gebelik şansını artırır.

İmmünoterapi

İmmünoterapi, özellikle immünolojik faktörler nedeniyle tüp bebek başarısızlığı yaşayan çiftler için umut vaad eden bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi, annenin bağışıklık sistemini modifiye ederek, embriyoyu yabancı bir cisim olarak algılamasını önlemeye çalışır. Çeşitli immünoterapi ilaçları ve tedavi protokolleri, bu süreci destekleyerek embriyonun rahime yerleşmesine ve gebeliğin devamına yardımcı olabilir.

Hormon Tedavileri

Hormon tedavileri, hormonal dengesizliklerin düzeltilmesine odaklanır. Progesteron desteği, özellikle luteal faz desteklemesi için kullanılır ve embriyonun rahime yerleşmesini kolaylaştırır. Ayrıca, estrojen ve diğer hormonların dengelenmesi de, rahim iç ortamını embriyonun yerleşmesi için daha elverişli hale getirebilir.

Cerrahi Müdahaleler

Rahimdeki yapısal problemler, tüp bebek başarısızlıklarının önemli bir nedenidir. Polipler, fibroidler veya yapışıklıklar gibi uterin anomalilerin cerrahi yollarla tedavisi, embriyonun yerleşme şansını artırabilir. Histeroskopi, laparoskopi gibi minimal invaziv operasyonlar, bu tip problemlerin giderilmesinde etkili yöntemlerdir.

Bu tedavi seçenekleri, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarına karşı kapsamlı bir yaklaşım sunar. Her bir yöntem, çiftin özgün durumuna göre özelleştirilerek uygulanmalıdır. Tedavi planının oluşturulmasında multidisipliner bir ekip çalışması, başarı şansını maksimize eder.

Bireyselleştirilmiş Tedavi Planı Oluşturma Prensipleri:

 • Hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve kısırlık süresi
 • Önceki tüp bebek tedavilerinin detayları ve başarısızlık nedenleri
 • Laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçları
 • Genetik testler ve sperm analizi sonuçları
 • Psikolojik durum ve sosyal destek sistemi

gibi faktörler göz önünde bulundurularak tedavi planı oluşturulur.

Yumurta Kalitesini Artırmaya Yönelik Yöntemler:

 • Yumurta stimülasyon protokolünde değişiklikler yapmak
 • Antioksidan takviyeleri kullanmak
 • Yumurta hücresi olgunlaştırma tekniklerini uygulamak
 • DHEA ve CoQ10 gibi takviyeler
 • Yumurta dondurma ve embriyo transferi için uygun zamanlama

Rahim İçi Ortamı Düzenlemeye Yönelik İşlemler:

 • Rahim içi yapışıklıkların giderilmesi
 • Poliplerin ve miyomların çıkarılması
 • Endometriozis tedavisi
 • Rahim içi zarın uygunluğunun sağlanması
 • Histeroskopi ve rahim filmi gibi yöntemler

Genetik Anomalileri Önlemeye Yönelik Testler ve Tedaviler:

 • Karyotip analizi
 • PGD (preimplantasyon genetik tanı)
 • PGS (preimplantasyon genetik tarama)
 • Genetik danışmanlık ve taşıyıcı testi

Sperm Kalitesini Artırmaya Yönelik Teknikler:

 • Sperm optimizasyon teknikleri
 • IMSI (intracytoplasmic sperm injection)
 • Sperm DNA hasarını onarmaya yönelik tedaviler
 • Antioksidan takviyeleri

Pıhtılaşma Bozukluklarını Düzeltmeye Yönelik Tedaviler:

 • Aspirin
 • Heparin
 • Pıhtılaşma bozukluğuna yönelik ilaç tedavisi

Diğer Faktörlerin Kontrol Altına Alınması:

 • Yaş, stres gibi faktörlerin kontrol altına alınması
 • Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz
 • Sigara ve alkolden uzak durmak
 • Psikolojik destek ve danışmanlık

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında tedavi süreci:

 • Sabır ve zaman gerektiren bir süreçtir.
 • Her tedavi denemesi sonrası umutsuzluğa kapılmamak önemlidir.
 • Deneyimli bir tüp bebek merkezi ve ekibi ile çalışmak ve tüm soruları sormaktan çekinmemek gerekir.
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yeni tedavi seçenekleri hakkında bilgi edinmek faydalı olabilir.

Unutulmamalıdır ki:

 • Tıp teknolojisi ve tüp bebek tedavisi sürekli gelişmektedir.
 • Her çiftin özel bir durumunun olduğunu ve kişiye özel bir tedavi planına ihtiyaç duyduğunu unutmamak gerekir.
 • Umutlu olmak ve pes etmemek tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarının üstesinden gelmek için en önemli adımdır.

Sonuç olarak; tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları, çiftler için oldukça zorlayıcı ve duygusal bir süreçtir. Ancak, bu zorlukların üstesinden gelmek ve başarı şansını artırmak mümkündür. Bu makalede ele aldığımız çeşitli sebepler ve tedavi yöntemleri, çiftlere başarısızlıkla yüzleşmelerinde yardımcı olabilir ve yeni stratejiler geliştirmelerine olanak tanır. Genetik taramalar, immünoterapi, hormon tedavileri ve gerekirse cerrahi müdahaleler gibi yöntemler, başarı şansını artırabilir. Her başarısızlık sonrasında, çiftlerin ve tedaviyi yöneten ekip üyelerinin bir araya gelerek durumu değerlendirmeleri, sorunları tanımlamaları ve çözüm yollarını belirlemeleri önemlidir.

Psikolojik destek de bu süreçte hayati bir rol oynar. Başarısızlıkla başa çıkmak ve duygusal yükü hafifletmek için profesyonel yardım almak, çiftlerin sağlıklı bir zihinsel durumda kalmalarını sağlar. Ayrıca, çiftlerin destek gruplarına katılmaları veya benzer deneyimler yaşayan diğer bireylerle iletişim kurmaları da büyük fayda sağlayabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kaç Tüp Bebek Denemesi Başarısız Olursa “Tekrarlayan Başarısızlık” Sayılır?

Genellikle üç ardışık tüp bebek denemesinin başarısız olması, “tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı” olarak tanımlanır. Ancak, bu sayı klinikten kliniğe ve bireysel durumlara göre değişebilir.

Hiçbir Sorun Yokken Tüp Bebek Neden Tutmaz?

Tüp bebek tedavisinin başarısız olması, her zaman belirgin bir tıbbi sorundan kaynaklanmayabilir. Embriyo kalitesi, rahim ortamının durumu ve implantasyon sürecinin karmaşıklığı gibi faktörler etkili olabilir. Bazen, mikroskop altında sağlıklı görünen embriyolar bile genetik veya kromozomal anormallikler taşıyabilir.

Tüp Bebek Tutmazsa İkinci Deneme Ne Zaman Olur?

Tüp bebek tedavisi başarısız olduktan sonra, genellikle bir sonraki deneme için en az birkaç ay beklemek önerilir. Bu süre, çiftin fiziksel ve duygusal olarak toparlanması, ayrıca tedavi planının gözden geçirilmesi için gereklidir. Doktorlar genellikle 1-3 ay arası bir süre önerir.

Tüp Bebek Tutmayınca Tekrar Ne Zaman Yapılır?

Tüp bebek tedavisinin tekrarlanması için ideal zamanlama, çiftin sağlık durumu ve önceki tedavi döngüsünden elde edilen bilgilere bağlıdır. Çoğu uzman, bedensel ve zihinsel iyileşme için yeterli zaman verilmesini tavsiye eder ki bu genellikle 1-3 ay sürebilir.

Tüp Bebek Tutmazsa Ne Yapılır?

Eğer tüp bebek tedavisi başarısız olursa, detaylı bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme, hormon testleri, rahim filmi (HSG), rahim içi kamera (histeroskopi) gibi incelemeleri ve gerektiğinde tedavi yöntemlerinde değişiklikleri içerebilir. Ayrıca, yaşam tarzı değişiklikleri ve destekleyici tedaviler de önerilebilir.

Tüp Bebek Kimlerde Tutmaz?

Tüp bebek tedavisinin başarısız olma olasılığı, özellikle ileri yaşta olan kadınlarda, ciddi sperm bozuklukları olan erkeklerde ve belirli genetik veya sağlık sorunları olan çiftlerde daha yüksektir. Ancak, her bireyin durumu farklıdır ve birçok faktör tedavi sonucunu etkileyebilir.

Tüp Bebeğin Tutması Neye Bağlı?

Tüp bebeğin başarıyla tutunması; embriyo kalitesi, rahim duvarının sağlığı, transfer teknikleri ve çiftin genel sağlık durumu gibi birçok faktöre bağlıdır. Ayrıca, dengeli hormon seviyeleri ve sağlıklı yaşam tarzı da başarı şansını artırabilir.

Olumsuz Tüp Bebekten Sonra Hamile Kalınır mı?

Olumsuz bir tüp bebek denemesinden sonra doğal yollarla hamile kalmak mümkündür, ancak bu çiftin sağlık durumuna ve özellikle kadının yaşına bağlı olarak değişebilir. Bazı çiftler, tüp bebek tedavileri arasında doğal yollarla hamile kalabilirler.

Tüp Bebekte Tutunamayan Embriyo Ne Olur?

Tutunamayan embriyolar genellikle adet kanaması ile vücuttan atılır. Bu durum, genellikle tedavi sonrası beklenen adet dönemi sırasında gerçekleşir.

Tüp Bebek Tutma Oranı Yüzde Kaç?

Tüp bebek tedavisinin başarı oranı, çiftin özelliklerine, kullanılan teknolojiye ve tedavi protokollerine göre değişir, ancak genel olarak her döngü için başarı oranı %20 ila %50 arasında değişebilir.

Tüp Bebek Kaç Denemede Tutar?

Tüp bebek tedavisi, bazı çiftler için ilk denemede başarılı olabilirken, bazıları için birden fazla deneme gerekebilir. Genel olarak, üç ila dört deneme, çoğu çift için bir sınır olarak kabul edilir, ancak bu sayı kişisel durumlara göre artabilir.

YORUM YAZ

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir