Miyom ameliyatı Ankara ilinde jinekolog doktorlarımız tarafından yapılmaktadır. Miyom ameliyatı sırasında uygun olan hastalarda sadece miyom alınırken, yaşı ileri olan hastalarda hastanın isteği ile rahim alma ameliyatı da yapılabilir. Miyom ameliyatı sezeryan operasyonundan sonra en çok yapılan ameliyatlardan biridir. Miyom ameliyatı Ankarada doktorlarımız tarafından genellikle laparoskopi adı verilen kapalı ameliyat ile yapılmaktadır. Miyom ameliyatı fiyatları Ankara detayları hakkında bilgi almak için doktorunuzla görüşünüz.

Miyom Nedir? Miyom Tedavisi Nasıl yapılır?

Miyom en yaygın kadın üreme yolu tümörlerdir. Rahimdeki miyometrium tabakasındaki hücrelerden kaynaklanır. Kadınların yaklaşık %20’sinde büyük ya da küçük boyutlarda miyomlar görülmektedir.

Miyomların büyümesine neden olan homonlar östrojen, büyüme hormonu ve progesterondur. Östrojen agonistlerinin kullanımı, artmış bir miyom insidansı ile ilişkilidir ve büyüme hormonu, miyomların büyümesini etkilemek için estradiol ile sinerjik olarak etki eder. Tersine, progesteron hormonu miyomların büyümelerini engellemektedir.

Miyom riski özellikle siyah kadınlarda ve hipertansiyonu olan kadınlarda daha yüksektir.

Kadınlar yaşlandıkça rahimde miyom gelişme sıklığı artar.  Genç yaşlarda %5-20 arasında görülürken, 40 ila 60 yaş arası kadınlarda yüzde 33 oranında görülmektedir. Kadınlar sıklıkla miyom ile ilgili semptomlar nedeniyle veya lezyonlar fiziksel veya radyolojik muayeneler sırasında tesadüfen teşhis edildikten sonra hekime başvururlar.

Rahimde Miyom Belirtileri Nelerdir?

Rahimde miyom olanlarda genellikle herhangi bir semptom yoktur. Miyomlarda adet bozuklukları, kasık ağrısı, tıkanıklık belirtileri, kısırlık veya gebelik kaybı gibi sıkıntılar oluşabilmektedir.

Adet düzensizliği miyom ile ilişkili en yaygın semptomlardır. Submukozal miyomlar sıklıkla menorajinin bir nedenidir. Adet düzensizliği olanların yaklaşık %10’unda miyom tesbit edilebilmektedir.

Kasık ağrısı ve karında ve kasıkta basınç hissi, büyük uterus miyomlarına bağlı oluşabilir ancak daha az sıklıkla görülen belirtilerdir. Bu belirtiler çok büyük miyomlarda görülür. Yine miyomları olan kadınlarda idrarla ilgili belirtiler ve kabızlık şikayetleri de olabilir.

Uterus boşluğunun şeklini bozan submukozal ve intramural miyomlar kısırlık problemine yol açabilir.

Uterus boşluğuna doğru büyüme gösteren intramural  miyomlar ya da 5 cm’den daha büyük ve çok sayıda miyomlar kısırlık ile ilişkili olabilir. Bu hastalarda miyom ameliyatı önerilebilir.

Rahimde Miyom Nasıl Anlaşılır?

Basit bir jinekolojik muayene ile hastanın miyomu olup olmadığı ortaya çıkarılabilir. Transvajinal ultrasonografi, sonohisterografi, histeroskopi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi çeşitli yöntemler bu tümörlerin değerlendirilmesinde yardımcı olabilir. Transvajinal ultrasonografi miyomların tesbitinde en basit uygulanabilir ve en etkili tanı yöntemidir. Gerekli olan hastalarda transabdominal ultrason da yapılabilir.  MRG, miyom tanısını kesinleştirmek için önerilebilir. Ancak miyomları değerlendirmek için en pahalı yöntemdir. Sonohisterografi ve histeroskopi submukozal miyomların değerlendirilmesi için kullanılabilir.

Miyom Tedavisi Ankara

Miyom tedavisi hastaya göre bireyselleştirilmelidir.  Tedavi, semptomların varlığı ve şiddeti, hastanın çocuk doğurma isteği, rahmi koruma isteği, uterus kavitesi bozulmalarına bağlı infertilite ve miyom ile ilgili önceki gebelik komplikasyonları gibi hususlara göre bireyselleştirilmelidir. Tedavi seçenekleri arasında gözlem ve takip tedavisi, miyom operasyonu, uterus arterde embolizasyon işlemi, ablasyon teknikleri ve ilaçla tedavi bulunmaktadır.

Miyomlarda Gözlem Tedavisi

Gözlem tedavisi, belirti vermeyen küçük ve büyük miyomu olan hastalarda en ideal tedavi şeklidir. Hızla büyüyen miyom varlığında dahi hemen cerrahi artık önerilmemektedir. Çünkü bu tümörlerde malign leiomyosarkom riski oldukça düşüktür.

Uygun olan hastalarda miyom ameliyatı uygulanabilir. En büyük zorluklardan biri malign leiomiyosarkomları tanımlamaktır. Tek başına hızlı büyüme yeterli bir belirteç değildir. Dinamik MRG’nin  ve serum laktat dehidrojenaz seviyelerinin ölçümünün birleştirilmesinin, leiomyosarkomun benign fibroid tümörlerinden ayırt edilmesinde yararlı olduğuna dair kanıtlar vardır. Bu yöntem aşırı büyümüş miyomları olan menopoz sonrasındaki hastalar gibi bazı hasta gruplarının değerlendirilmesinde yararlı olabilir. Ameliyattan yararlanabilecek diğer hastalar arasında kalıcı anormal uterus kanaması veya uterusun aşırı büyümesinden kaynaklanan ve konservatif önlemlere cevap vermeyen bası semptomlar vardır.

Miyomlarda İlaç Tedavisi

Semptomatik miyomu olan kadınlarda uygulanabilecek tıbbi tedavi yöntemleri mevcuttur. Medikal tedaviler miyom büyüklüklerinin azalmasını sağlarken aynı zamanda miyomlara bağlı belirtilerin azalmasına da yardımcı olur. Ancak miyomların tamamen kaybolmasını sağlamaz.

  • Gonadotropin Salgılatıcı Hormon Agonistleri: Gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) agonistleri, hastayı suni olarak menopoza sokarak amenore ve tümörün boyutunda hızlı bir azalmaya neden olur. Bununla birlikte, GnRH agonistlerinin, sıcak basması ve terleme gibi hipoöstrojenizmden kaynaklanan ciddi yan etkileri de olmaktadır. Sıcak basması, vajinal kuruluk, kemik erimesi bunlar arasındadır. Bu nedenler uzun süreli kullanımları uygun değildir. 6 aydan fazla süre ile kullanılmaları önerilmez. Bu tedavi menopoza yakın kadınlarda veya ameliyat öncesi miyom küçültülmesi ve kan kaybının azaltılması amacıyla yapılabilecek en uygun tedavi yöntemidir.
  • Hormon Tedavisi: Siklik veya siklik olmayan östrojen-progestin kombinasyonlarından oluşan ilaç tedavileri, miyomların belirtilerinin hafifletilmesinde ve tümör boyutlarının küçültülmesinde kısmen başarılıdır. Düşük doz kontraseptifler miyomların büyümesine neden olmazlar. Bu nedenle miyomu olanlarda da kontraseptifler kullanılabilir.
  • Diğer Tedaviler: Seçici östrojen reseptör düzenleyicileri, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar miyom belirtilerinin azaltılmasında ya da miyomun küçültülmesinde başarı oranları oldukça düşük olan tedavilerdir.

Miyom Ameliyatı Ankara

Miyomektomi ameliyatı sırasında hastanın rahmi alınmadan ameliyat gerçekleştirilirken sadece miyomlar cerrahi olarak çıkarılır.  Açık ameliyatla gerçekleştirilebileceği gibi kapalı ameliyat denen laparoskopik miyomektomi günümüzde birçok kadın için en çok tercih edilen operasyon şeklidir. Ayrıca kanama ve ağrı problemi yapan submukozal yerleşimli miyomu olan hastalarda histeroskopik miyomektomi yapılabilir. Cerrahi tedavinin seçimini etkileyen en önemli faktörler doktorun uzmanlığına, miyomların sayı, büyüklük ve yeridir.  Miyom ameliyatından sonra hamile kalan kadınlar için önerilen doğum şekli sezaryen doğumdur.

Histerektomi (Rahim Alma Ameliyatı)

Uterus miyom varlığı, histerektomi ameliyatlarının yüzde 30’undan fazlasının nedenidir. Yaşı 40 yaş ve üzerinde olan ve artık çocuk sahibi olmak istemeyen hastalarda, ileri derecede büyük miyomu olanlarda, ağrı, kanama ya da baskı belirtileri olanlarda veya malign hastalık şüphesi olan kadınlarda rahim alma ameliyatı düşünülebilir. Rahim alma ameliyatı açık olarak, vajinal yoldan, kapalı ameliyat ya da robotik cerrahi ile gerçekleştirilebilir.

Histerektomi ameliyatı jinekolojik bozukluklarla ilişkili çoklu ve ciddi semptomları olan kadınlarda semptomları ve yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirmektedir. Ancak bazı kadınlarda rahim alma operasyonundan sonrası ateş basması, kilo alma, depresyon gibi sıkıntılar yaşanabilir. Yapılan çalışmalarda histerektomi operasyonunun cinsellik açısından herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı tesbit edilmiştir.

Miyomlarda Uterin Arter Embolizasyonu Tedavisi

Uterin arter embolizasyonu intravenöz sedasyon altında yapılır. Femoral arterden girilerek, uterin artere bir mikro kateter yerleştirilir. Katater yerine yerleştirildikten sonra polivinil alkol köpük parçacıkları veya diğer kullanılan tıkayıcı ajanlar enjekte edilir. Başlangıçta her iki uterin arterin de tam oklüzyonu bu tedavinin amacıdır, ancak son yapılan çalışmalarda tek taraflı embolizasyonun da miyomların tedavisinde yeterli olabileceği konusunda ip uçları vermektedir.

Miyomlarda Miyoliz Tedavisi

Miyoliz miyomun doğrudan ısı oluşturularak tahrip edilmesi ya da beslenmesini sağlayan kan akımının bozularak miyomun nekroza uğratılması ve küçülmesinin sağlanması yöntemidir. Myoliz tedavisi, endometriyal ablasyon tedavisi ile birlikte uygulandığında, devamlı kanaması olan kadınlarda cerrahi prosedürlere olan ihtiyacı azalabilir.

MRI Rehberli Fokuslanmış Ultrason: MRI rehberliğinde foküslenmiş ultrason noninvaziv bir tedavi olup, bu tedavi yüksek yoğunluklu ses dalgalarını tümöre odaklayarak pıhtılaşma nekrozuna neden olur. En büyük avantajı, kısa sürede iyileşme olup ayaktan yapılan bir tedavi şeklidir. Ancak doğum yapmak isteyen kadınlarda uygun bir tedavi seçeneği değildir.

Miyom ameliyatı Ankara Fiyatları 2024 Ne Kadardır?

Miyom ameliyatı fiyatları Ankara ilinde operasyonun yapılacağı hastaneye, işlemin açık ya da laparoskopik olmasına göre farklılık arz edebilir. Kapalı ameliyatlar genellikle açık ameliyatlara göre daha yüksek maliyetlidir. Konfor açısından bakıldığında Ankara miyom ameliyatı fiyatları 2024, açık ameliyata göre daha yüksek de olsa kapalı ameliyat yöntemi tercih edilmelidir.

Ankarada miyom ameliyatı yapan doktorlar fazla olmakla birlikte laparoskopik miyom ameliyatı yapan doktor sayısı çok fazla değildir. Miyom ameliyatı Ankaradaki muayenehanemizin doktorları Doç. Dr. Nermin Köşüş ve Doç. Dr. Aydın Köşüş tarafından titizlikle uygulanmaktadır. Ankara kapalı miyom ameliyatı fiyatları 2024 için doktorunuzdan bilgi alabilirsiniz.

Miyom tedavisi ve diğer tüm jinekolojik konular hakkında makalelerimizi okumak için tıklayınız

YORUMLAR

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir