Yumurtalık kisti ameliyatı Ankara jinekolog doktorlarımız tarafından laparoskopik ya da açık ameliyatla hasta isteğine göre yapılmaktadır. Laparoskopik yumurtalık kisti ameliyatı açık ameliyata göre oldukça konforludur. Yumurtalık kisti ameliyatı fiyatları 2024 yılında ameliyat şekline göre değişmektedir. Over kisti ameliyatı Ankara fiyatları için doktorunuzla irtibata geçiniz.

Yumurtalık Kisti Nedir? Yumurtalık Kisti Tedavisi Nasıl Yapılır?

Doğası gereği normal yumurtalık kısmen kistik bir yapıdır. Çoğu yumurtalık kisti, folikülün oositi serbest bırakmadığı düzensiz yumurtlamanın bir sonucu olarak gelişir. Foliküler hücreler, sıvı salgılamaya devam eder ve zamanla kistik olabilen folikülü genişletir.

Yumurtalıklar, ovayı barındıran ve ayrıca cinsiyet hormonlarının üretiminden sorumlu olan kadın pelvik üreme organlarıdır. Uterus (fallop) tüplerinin altındaki geniş ligament içerisinde uterusun her iki yanında bulunan eşleşmiş organlardır. Yumurtalık, iliak damarların birleştiği, umblikal arter ve üreter ile ilişkili bir alan içindedir. Yumurtalıklar üreme için gerekli olan yumurtaların barındırılması ve serbest bırakılmasından sorumludur.

 Aslında, yumurtalık kistleri, hastane başvurularının en sık görülen dördüncü jinekolojik nedenidir. Çoğu kist devam ederken bazı kistler kendiliğinden düzelir. Kalıcı yumurtalık kistlerinin cerrahi olarak yönetilmesi daha olasıdır. Benign over kistlerine standart cerrahi yaklaşım laparoskopik over kist ameliyatıdır. Aslında yumurtalık kisti ameliyatı, kadın doğum uzmanı tarafından uygulanan en yaygın prosedürlerden biridir.

Yumurtalık Kisti Nasıl Oluşur?

Kadın doğum uzmanları en sık 3 tip iyi huylu yumurtalık kisti ile karşılaşırlar. Bunlar arasında fonksiyonel (foliküler ve korpus luteum) kistler, olgun kistik teratomlar ve endometriomalar bulunur. İşlevsel kistler folikülojenez sırasında üreme çağındaki kadınlarda oluşur. Bunlar foliküler veya korpus luteum kistleridir.

Yumurtalık kistleri normal kadın üreme fizyolojisi sürecinde meydana gelir, bu nedenle büyük kısmı fonksiyonel kistler olarak da isimlendirilir. Foliküler kist oluşumunun patogenezi karmaşıktır ve ön hipofiz hormonlarının salınımı ile ilişkilidir. Bu durumlarda, geri bildirim mekanizmaları senkronizasyonu bozuktur ve luteinize edici hormon dalgalanması bastırılır. Sonuç olarak, oosit folikül tarafından salınmaz, bu durum bazen kistik oranlara ulaşır ve büyümeye devam eder.

Corpus luteum kistleri bilinmeyen bir mekanizma yoluyla yumurtlamadan sonra gelişir. Oldukça büyüyebilir.  Bazı durumlarda gecikmiş adetler ile ilişkili olmaları daha olasıdır.

Olgun kistik teratomlar  veya dermoid kistler aslında kısmen kistik olan iyi huylu germ hücreli tümörlerdir. Çok geniş bir yaş aralığında ortaya çıkabilirler, ancak üreme yıllarında %70’inden fazlası görülür. Overde olgun kistik teratomu, çoklu doku tipleri sergilemektedir. Teratomlar, 3 germ katmanının hepsinden oluşur: ektoderm, mesoderm ve endoderm. Genellikle tek taraflıdırlar, çapı 2-4 cm arasındadırlar. Kalın yağ materyali, kıllar, kalsifikasyonlar ve bazen dişlerle doludurlar. Bazıları hormonal olarak aktiftir. Basit kistlerin aksine, teratomlar kendiliğinden düzelmez. Çoğu cerrahi müdahale gerektirir. Over torsiyonuyla ilişkili olmaları diğer iyi huylu kistlerden daha muhtemeldir.

Endometriomalar, adet döngüsü aşamalarına karşılık gelen hormonal olarak aktif yumurtalık kistleridir. Endometriomaların kökeni tartışmalıdır.  2 tip endometrioma olduğu öne sürülmektedir.

Primer endometriomalar, invagine yüzey endometrial bezleri olarak ortaya çıkar. Zaman içinde yavaş gelişir ve nadiren 5-6 cm’den daha büyük boyutlara ulaşır. Kistektomi sırasında fibrotik kapsüllerinden çıkarmaları oldukça zordur. Mikroskopik incelemede, hem endometrial bezler hem de stroma tanımlanır.

Sekonder endometriomaların bazıları kökeni bir korpus luteum iken büyük çoğunluğu fonksiyonel kistlerden kaynaklanır. Bu endometriomalar klasik çikolata kistleridir ve koyu kan içerirler. İkincil endometriomalar oldukça büyük boyutlara ulaşabilir ve kolayca çıkarılabilir.

Yumurtalık Kisti Kimlerde Görülür?

Yumurtalık kistleri oldukça yaygındır ve hem semptomatik hem de semptomsuz kadınlarda görülen tüm yaş gruplarını içerir. Bunların %90’ı basit kistlerdir.  Premenopozal kadınların yaklaşık %8’i tedavi gerektiren büyük kistler geliştirir. Tahminlere göre, kisti olan kadınların%5-10’unun yumurtalık kisti ameliyatı olduğu tesbit edilmiştir. Bu kistlerin yaklaşık %15-20’si kanserlidir. Over kistleri menopozdan sonra daha az görülür. Yumurtalık kisti olan menopoz sonrası kadınlar yumurtalık kanseri için daha yüksek risk altındadır.

Yumurtalık Kisti Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Yumurtalık kisti ameliyatı için aşağıdaki aşamaların gerçekleştirilmesi gereklidir:

  • Over kistinin kesin tanısal teyidi,
  • Semptomatik kistlerin çıkarılması,
  • Over kanseri dışlanması.

Yumurtalık kisti ameliyatı şu durumlarda yapılır:

  • 8 cm’den daha büyük kist büyüklüğünü,
  • 2-3 ay yakın gözlem sonrasında geçmeyen kistler,
  • Her iki yumurtalıkta aynı anda kist olması,
  • Basit kistten farklı ultrason görüntüleme bulguları.

Hem hastanın kist tespiti sırasındaki yaşı hem de kist tipi ameliyat kararını etkiler.

Gebelikte Bebekte Yumurtalık Kisti

Gelişmekte olan fetüste over kistleri, gebelik takibi sırasında ultrason görüntüleme ile tespit edilebilir. Gebelik ilerledikçe kisti olan fetüslerin %30-70’i rutin obstetrik ultrasonda tespit edilmiştir. Genellikle tek taraflıdırlar ve sıklıkla kendiliğinden geçerler. Kombine maternal ve fetal gonadotropinlerden yumurtalık stimülasyonunun bir sonucu olarak ortaya çıkarlar. Kist aspirasyonu dahil olmak üzere cerrahi tedavi gebelik sırasında uygun değildir.

Yenidoğan Bebeklerde Yumurtalık Kisti

Over kistlerinin yenidoğanlarda hormonal stimülasyonun bir sonucu olarak geliştiği düşünülmektedir.  Yenidoğanların çoğunda herhangi bir belirti olmaz. Genellikle ultrason ile tanımlanırlar. Çoğu basit kist olup, iyi huylu kistlerdir. Doğum sonrası ilk 4-5 ayda sıklıkla kendiliğinden geriler. 5 cm’den daha büyük olan kistler torsiyona neden olabilir. Bu nedenle büyük yumurtalık kistlerinde genellikle aspirasyon tedavisi uygulanır. Yumurtalık kisti ameliyatı ise yenidoğanlarda çok sık tercih edilmez.

Ergenlik Öncesi Çocuklarda Yumurtalık Kistleri

Over kistleri genellikle erken çocuklukta, 6 yaşından küçük yaşta ve daha sonra hipotalamik sinyal üreteminin en aktif olduğu peripubertal dönemde görülür. Overin gonadotropin stimülasyonu bazı foliküllerin kistik hale gelmesine, bazı kistlerin de büyümeye devam etmesine neden olabilir. Olgun kistik teratomlar, bu yaş grubundaki tüm over tümörlerinin %90’ını oluşturur.  Asemptomatik hastalar palpe edilebilir bir karın kitlesi veya artan karın çevresi ile ortaya çıkabilirken, semptomatik çocuklar artan karın ağrısı ile birlikte doktora başvurabilirler. Dermoid kistlerde operasyon önerilirken, diğer kistlerde takip önerilir.

Ergenler ve Yetişkinlerde Yumurtalık Kistleri

İyi huylu over kistleri ergenlerde ve yetişkinlerde oldukça yaygındır. Çoğu tespit edildikten sonra 2-3 ay içerisinde geriler, bir kısmı ise devam eder. Persistan over kistleri ile ilişkili özellikler, 5 cm’den büyük kistler ve ultrasonda karmaşık morfolojik bulgular şeklindedir.

Üreme çağındaki kadınlarda ortaya çıkan yumurtalık kistleri, erken çocukluk döneminde karşılaşılanlardan farklıdır. Bu popülasyonda en sık görülen iyi huylu over kistleri endometriomalar ve teratomlardır. Endometriomalar, genç ve yetişkinlerde nispeten sık görülür ancak çocukluk çağında nadiren görülür. Endometrioma hastaları sıklıkla ağrılı adet ve sancılı birliktelik ile kendini gösterir. Pelvik ağrı, şişkinlik, sık idrara çıkma, adet düzensizlikleri veya kabızlık ile de ortaya çıkabilirler.

Torsiyone olmuş over kistleri olan genç kadınlar, bulantı ve kusma ile birlikte akut karın ağrısı ile birlikte başvurabilirler ve cerrahi müdahale gerektirebilir. Teratomlar ergenlerde en sık görülen over neoplazmalarıdır ve 30 yaş ve altındaki kadınlarda malign olmayan over neoplazmalarının yaklaşık %70’ini oluşturur. Teratomlu hastalar genellikle asemptomatiktir ve tesadüfen yapılan ultrasonda tesbit edilirler. Semptomatik hastalarda en sık görülen şikayet karın ağrısıdır.

Gebe kadınlarda en sık görülen iyi huylu over kistleri, teratomlar ve corpus luteum kistleridir. Bu vakaların% 2’sinden daha azında akut komplikasyonlar meydana gelmektedir. Kötü huylu over kistleri üreme çağındaki kadınlarda nadirdir ve bu popülasyonun %3.6-6.8’inde görülür.

Menopozdaki Kadınlarda Yumurtalık Kisti

Menopoz sonrası kadınlarda uniloküler küçük (<5 cm) yumurtalık kistleri malignite açısından düşük bir risk taşır. Kist büyük (> 10 cm), karmaşık bir yapıya sahip (multiloküler, kalın septa, düzensiz kist duvarları) veya devam ederse, bu popülasyonda malignite sıklığı %5-40 arasında değişir. CA 125 ölçümleri yapılmalıdır. Büyük over kistleri olan birçok menopoz sonrası kadın asemptomatiktir. Semptomatik olduklarında, pelvik ağrının yanı sıra idrar sıklığı, kabızlık ile de ortaya çıkabilirler.

Hangi Yumurtalık Kistlerinde Ameliyat Gerekmez?

Klinik öykü ve fizik muayene, ultrason çalışmaları veya yüksek CA 125 seviyelerinden elde edilen bulgulara dayanarak malignite için şüpheli herhangi bir yumurtalık lezyonu varsa, mutlaka cerrahi operasyon düşünülmelidir. Bunun dışındaki fonksiyonel yumurtalık kistlerinde takip ön planda düşünülmelidir.

Hem laparoskopik hem de robotik yöntemle yapılan yumurtalık kisti ameliyatında genel anestezi tercih edilir. Bölgesel anestezi bu durumlarda kullanılmaz. Ancak açık yumurtalık kisti ameliyatında spinal veya epidural anestezi kullanılabilse de, çoğu durumda kadın doğum doktoru genel anesteziyi tercih eder.

Yumurtalık Kisti Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Hasta pozisyonu over kistektomisinin cerrahi yaklaşımına bağlıdır. Laparoskopi ve robotik ameliyatlarda bakire olmayan kadınlarda dorsal litotomi pozisyonu tercih edilir. İşlem sırasında uygun uterin pozisyonlandırma için uterus içine manüplatör  yerleştirilebildiği için tercih edilen pozisyondur. Lapatomi dediğimiz açık ameliyatlarda ise dorsal litotomi veya sırtüstü pozisyonu kullanılabilir. Uterin manipülatörler bu yaklaşımda rutin olarak kullanılmamaktadır.

Over kistlerinin cerrahi tedavisi hastanın yaşı, kistin özellikleri, semptomların varlığı ve malignite şüphesi koşullarına bağlıdır. Bir over kisti olan hastanın ayrıntılı bir preoperatif değerlendirmesi çoğu durumda iyi huylu kistlerin malign lezyonlardan ayrılmasını sağlar.

Laparoskopik Yumurtalık Kisti Ameliyatı

Laparoskopik kist ameliyatı, ergenlerde ve yetişkinlerde iyi huylu over kistlerinin tedavisinde tercih edilen bir yaklaşımdır.  Malignite için şüpheli herhangi bir over lezyonu durumunda laparotomi denen açık ameliyat daha çok tercih edilir. Ancak tecrübeli ellerde bu hastalarda da laparoskopi ameliyatı yapılabileceği de söylenmektedir.

Laparoskopi ameliyatında karın CO2 ile şişirilir. Laparoskopi sırasında tüm periton yüzeyleri, karaciğer ve diyaframın muayenesi yapılır. Kist içeriğini karın içerisine dökülmemesi için azami özen gösterilmelidir. İlk over insizyonu için iki yaygın yöntem elektrokoter ve harmonik neşterdir. İlk insizyon yapıldıktan sonra kist duvarları, çekiş ve künt diseksiyon kullanılarak yumurtalıktan ayrılmalıdır. Ameliyat sırasında miyom varsa beraberinde miyom ameliyatı da yapılır.

Sönük, eksize edilmiş kist duvarı daha sonra portlardan birinden çıkarılabilir. Bazı durumlarda, posterior vajinal kolpotomi insizyonu sağlam kist veya kist duvarının çıkarılmasında kullanılır. Başka bir seçenek, kisti endoskopik bir geri alma torbasına yerleştirmek ve daha sonra kisti torbanın içinde açmaktır. Bu prosedür kist içeriğinin pelvik boşluğa dökülme olasılığını önemli ölçüde azaltır.

Laparotomi ile Yumurtalık Kisti Ameliyatı

Laparoskopik over kisti ameliyatı, iyi huylu over kistlerinin tedavisinde standart cerrahi yaklaşım haline gelmesine rağmen, laparotomi alternatif bir yaklaşım olmaya devam etmektedir. Laparoskoptan çıkarılamayan büyük, karmaşık kistler, iyi huylu olmadığını düşündüğümüz kistler ve içeriğin dökülmesinin karın içerisine dökülmesinin hasta açısından sakıncalı olduğu kistlerde laparotomi ameliyatı uygulanır.

Kist içeriğinin periton boşluğuna dökülmemesi için özen gösterilmelidir. Bazı cerrahlar, kistlerin yanlışlıkla yırtılması durumunda, kistektomi sırasında yumurtalıkların nemli bir ortamda olmasını önermektedir. Over korteksinden kist duvarına doğru eliptik bir insizyon yapılır. Kist duvarına ulaşıldığında, kist duvarı yumurtalık yüzeyinden künt ve keskin diseksiyon kullanılarak ayrılır.

Bazı cerrahlar diseksiyon düzlemini geliştirmek için ince iğne koterizasyonu kullanmayı ve makas kullanarak kist duvarını yumurtalık korteksinden ayırmayı tercih eder. Çoğu durumda, kist patlamada yumurtalıktan ayrılabilir.

Robotik Yumurtalık Kisti Ameliyatı

Robotik cerrahi, minimal invaziv jinekolojik cerrahi alanındaki en son yeniliklerden biridir.  Robotik cerrahinin bazı avantajları arasında 3 boyutlu görselleştirme, gelişmiş ergonomi, yorgunluk azalması, gerginlik azalması, hareketin 7º olması ve kan kaybının azalması sayılabilir. El becerisinin arttırılması için ilave bilek hareketi ek bir avantajdır. Genel olarak, daha iyi görselleştirmenin avantajları, uygun diseksiyonu ve yumurtalık dokusunun korunmasını artırabilir. Bununla birlikte, robot yardımlı cerrahi pahalıdır ve bazı cerrahlar montaj sırasındaki zaman kaybına dikkat çekmektedir. Bu nedenle, bu yaklaşım tüm durumlar da avantajlı olmayabilir. Özellikle kötü huylu olduğu düşünülen yumurtalık kistlerinde kullanılabilir.

Ultrason Eşliğinde Yumurtalık Kisti Aspirasyonu

Ultrason eşliğinde kist aspirasyonu tüp bebek tedavisi sırasında sıklıkla kullanılır. Bu alanda yumurta toplama amacıyla kullanılmaktadır.

Ultrason eşliğinde kist aspirasyonu, kalıcı kistleri aspire etmek için de kullanılır. Kist duvarı tahrip olmadığından, kist sıvısı yeniden birikebilir. Bu yöntemde tedavi başarı oranı %30-80 arasında değişmektedir. Bu yaklaşım genellikle iyi huylu olduğundan emin olmadığımız kistleri tedavi etmek için kullanılmaz.

Skleroterapi gibi başka yöntemlerde içeriğin aspirasyonundan sonra %5 tetrasiklin veya metotreksat kist içerisine verilir. Kistin kapsülünün yapışarak içerisinde tekrar sıvı toplanması engellenmeye çalışılır. Ancak her zaman başarılı olmaz.

Yumurtalık kisti ameliyatına başlamadan önce, doğru yaklaşımın kullanıldığından emin olmak için hastayı uygun şekilde değerlendirmek önemlidir. Bu, özellikle kistin kötü huylu olduğundan şüphelenildiğinde önemlidir. Bu gibi durumlarda, ameliyat öncesi onkolojiye danışmak faydalı olacaktır. Laparoskopi, iyi huylu over kistleri için standart yaklaşım olmasına rağmen, bazı kistik teratomlarda veya potansiyel malignitelerde olduğu gibi, kistik içeriğin dökülme riski önemli olduğunda laparotomi tercih edilen yöntem olabilir.

Yumurtalık Kisti Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Yumurtalık kisti ameliyatının komplikasyonları genel olarak intraoperatif olarak kanama ve istemsiz kist rüptürüyle ilişkilidir. Kanama genellikle elektrokoter ile kontrol edilebilir. Yumurtalık koruma, gelecekteki doğurganlığı isteyen hastalar için önemlidir, bu nedenle hemostaz elde edilirken yumurtalığın büyük bir bölümünü tahrip etmemek önemlidir.  Bir endometrioma veya kistik bir teratomun içeriğinin dökülmesi, peritoneal tahrişe neden olabilirken, malign kistik bir yapının yırtılması daha ciddidir. Tümör yayılmasına neden olabilir ve hastaların sağkalımlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Yumurtalık Kisti Ameliyatı Fiyatları 2024 Ankara

Yumurtalık kisti ameliyatı fiyatları ameliyatın yapılış şekline, ameliyatın yapıldığı hastaneye ve doktora göre değişir. Kapalı yumurtalık kisti ameliyatı açık kist ameliyatına göre daha maliyetlidir. Laparoskopi ameliyatında özellikli malzemeler kullanıldığından maliyet artmaktadır. Yumurtalık kist ameliyatı fiyatları 2024 yılında Ankara ilinde ameliyat şekline ve yapıldığı yere göre değişmektedir. Laparoskopik kisti ameliyatı fiyatı 2024 detayları için doktorunuzla görüşünüz.

Yumurtalık kisti ameliyatı ile ilgili www.jinekologankara.com adresimizdeki makalelerimizi de okuyabilirsiniz.

YORUMLAR

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir