Mikroenjeksiyon yöntemi, intrastoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) olarak da adlandırılan bir yöntem olup tüp bebek tedavisinin bir parçasıdır. Klasik tüp bebek tedavisinden farklı olarak sperm özel kataterlerle direkt olarak yumurtanın içine enjekte edilir ve yumurtanın döllenmesi sağlanır. Mikroenjeksiyon yöntemi klasik tüp bebek tedavisi olan IVF tedavisine göre başarı şansını oldukça yükselten bir tedavidir. Eskiden sadece seçilmiş vakalarda uygulanmakta iken günümüzde neredeyse tüm tüp bebek merkezlerinde tüm hastalara bu yöntem uygulanmaktadır. Mikroenjeksiyon mu tüp bebek mi ya da IVF mi ICSI mi diye sorgulamanıza ya da endişe duymanıza gerek yoktur. Çünkü aslında bunların tümü tüp bebek = mikroenjeksiyon demektir. Mikroenjeksiyon yöntemi fiyatı da tüp bebek fiyatı ile aynıdır.

Mikroenjeksiyon Nedir?

Mikro enjeksiyon tedavisi, IVF tedavisi sonrası toplanan yumurtaların özel işlemlerden geçirdikten sonra çok ince kataterler ile mikroskop altında kaliteli spermler ile döllenmesidir. Bu noktada en hareketli, yapısal olarak en sorunsuz spermlerden bir tanesi seçilerek bir yumurtanın kabuğu delinerek yumurta içine bırakılır. Sonrasında spermin ve yumurtanın çekirdeklerinin birleşmesi yani döllenme beklenir. Klasik IVF’de ise yumurtaların bulunduğu ortama çok sayıda sperm konularak laboratuvar ortamında spermlerin kendiliğinden yumurtaları döllenmesi beklenir. Mikroenjeksiyon yöntemine göre başarı şansı daha az olduğundan günümüzde neredeyse kullanımdan kalkmıştır. Hemen hemen her vakada mikro enjeksiyon tedavisi uygulanmaktadır.

Mikroenjeksiyon günümüzde uygulanan tüp bebek tedavisi demektir. Ancak mikroenjeksiyon ile aşılama tamamen birbirinden farklıdır. Aşılamada gebelik dışarıda hazırlanan spermlerin rahim içine verilerek yumurtaları döllemeleri beklenir. ICSI’de ise yumurtalar spermler ile laboratuvar ortamında döllenerek elde edilen embriyolar, özel kataterle rahim içine enjekte edilir.

Mikroenjeksiyon Yöntemi Hangi Durumlarda, Kimlere Uygulanır?

Mikroenjeksiyon tedavisi ilk olarak erkek kısırlığı tedavisi için uygulanmıştır. Özellikle sperm sayısı çok düşük olanlarda klasik IVF tedavisi ile başarı şansı oldukça düşüktür. Bu hastalardaki başarı şansını arttırmak için geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu yöntemde birkaç adet sperm bile olsa yumurtanın döllenmesi için yeterlidir. Özellikle azospermi tanısı konulan erkeklerde yapılan TESE ameliyatında çıkan sperm sayısı oldukça sınırlı olduğundan bu yöntem bu hastalarda son derece başarı şansını arttırmaktadır.

Bunların yanında yumurtalık rezervi düşük olanlarda elde edilen yumurta sayısı az olduğunda döllenme şansını arttırmak için ICSI yöntemi kullanılmaktadır. Bazılarında ise spermlerde bir problem yoktur. Ancak yumurtaların çeperi oldukça kalın ve serttir. Bunlarda klasik IVF ile spermler yumurtanın çeperini delip yumurtayı dölleyemez. Bu kadınlarda da mikroenjeksiyon başarı şansını arttırır. Klasik IVF tedavisinden fayda görmeyenlerde de bir sonraki basamak ICSI yöntemidir.

Günümüzde artık klasik IVF hiçbir tüp bebek merkezinde uygulanmamaktadır. Erkek infertilitesi ya da kadın infertilitesi farkı olmaksınız tüm çiftlerde mikroenjeksiyon yöntemi uygulanmaktadır. Bu teknik sayesinde tüp bebek başarı oranı %20-30’lardan %50-60’lara kadar çıkmaktadır. Günümüz koşullarında tüp bebek deyince akla sadece ICSI gelir.

Mikroenjeksiyon Tedavisinin Aşamaları Nelerdir?

Mikroenjeksiyon tedavisi aşamaları aynen tüp bebek aşamaları gibidir. Zaten tüp bebek demek ICSI demektir. Bu kadınlarda öncelikle yumurta geliştirici ilaçlar ile yumurtalıklarda çok sayıda yumurta geliştirilir. Bu yumurtalar uygun büyüklüğe ulaştığında yumurta çatlatma iğnesi ile çatlatılır. İğneden 34-36 saat sonra yumurtalar sedasyon anestezisi altında özel iğneler yardımıyla vajenden girilerek toplanır. Toplanan yumurtalar laboratuvar ortamında eşinin spermleri ile döllenir ve artık döllenme sonrası oluşan yapı embriyodur. Embriyoların gelişimi takip edilerek embriyo sayısına ve kalitesine göre 3. gün ya da 5. gün embriyo transferi yapılır.

ICSI işlemi yumurta sayısına bağlı olmakla birlikte genellikle 15-20 dakika sürmektedir. Yumurta sayısı arttıkça işlem süresi de artacaktır.

Mikroenjeksiyon yönteminde cinsiyet seçimi yapılamaz. Spermin kromozomu embriyonun cinsiyetini belirler. Sperm X kromozomu taşıyorsa embriyo kız, Y kromozomu taşıyorsa embriyo erkek cinsiyetinde olacaktır. Ancak işlem yapılırken bunu bilmek mümkün değildir. Bu nedenle bu işlem esnasında oluşacak embriyonun cinsiyeti tahmin edilemez.

Mikroenjeksiyon Tedavisinin Riskleri Nelerdir?

Mikroenjeksiyon tüp bebek tedavisinde yumurta toplama sırasında kanama, rahimde ya da pelvik damarlarda hasarlanma olabilir. Yine kullanılan ilaçlara bağlı baş ağrısı, göğüslerde hassasiyet gibi belirtiler oluşabilir. Bazen yumurtalıklar aşırı uyarılarak hiperstimülasyon sendromu adı verilen istenmeyen bir duruma neden olabilir. Yine bu hastalarda çoğul gebelik ve dış gebelik riski artmaktadır.

Mikroenjeksiyon Fiyatları 2024

Mikroenjeksiyon fiyatları 2024 yılında işlemin yapıldığı Ankara ilindeki merkeze göre değişmektedir. Fiyatlar 2024 yılında %30 oranında artmıştır. Maliyetler ve başarı şansı dikkate alındığında ICSI, klasik IVF fiyatlarına göre daha yüksek olmakla birlikte daha mantıklı bir şeçimdir. Mikroenjeksiyon fiyatları 2024 Ankara detayları için doktorunuzla iletişime geçebilirsiniz.

Tüm jinekolojik sorunlarınız için www.jinekologankara.com adresini de ziyaret edebilirsiniz.

YORUMLAR

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir