Çip bebek fiyatları 2024 yılında Ankara ilinde işlemin yapıldığı kliniğe ve işlemin ne için yapıldığına bağlı olarak değişir. Çip bebek fiyatları, mikroçipli tüp bebek tedavisi ya da mikroçipli aşılama tedavisi şekline göre değişir. Mikroçipli tüp bebek fiyatları elbette standart tüp bebek fiyatlarına göre biraz daha yüksektir. Yine Mikroçipli aşılama fiyatları da klasik aşılama tedavisine göre daha pahalıdır. Ancak standart tedaviye olan ek maliyet çok yüksek değildir. Çip bebek fiyatları 2024, mikroçipli aşılama fiyatları ve mikroçipli tüp bebek fiyatları için doktorunuzdan bilgi alınız.

Çip Bebek Nedir?

Çiftlerin hayatlarını birleştirdikten sonra ailelerini genişletmek istemeleri ve akabinde çocuk yapmak istemeleri hayatın olağan getirisidir. Pek çok çift bir bebeği olsun ister. Fakat bazen kadından bazen erkekten kaynaklanan fizyolojik nedenlerden ötürü doğal yollardan çocuk yapmak mümkün olmayabilir.

Bu nedenle tıpta çok fazla çalışma mevcuttur ve ciddi anlamda işe yarayan yöntemler vardır. Bunlardan en yenisi çip bebek yöntemidir. Çip bebek tedavi yöntemi, tüp bebek tedavi yöntemiyle karıştırılsa da aslında aynı değildir.

İnfertilite günümüzün giderek artan problemlerinden biridir. Özellikle erkek infertilitesininde gittikçe arttığı görülmektedir. Bu nedenle gün geçtikçe tüp bebek tedavisi ihtiyacı artmaktadır. Erkeğe ait infertilite faktörleri neredeyse hastaların yarısını oluşturmaktadır. Bu noktada erkek faktörü olarak bilinen sperm sayı, hareketlilik ve morfolojik bozukluklara bağlı infertilitede başarı şansını arttırmaya yönelik çalışmalar daha da önem kazanmaktadır. Bu noktada çip bebek adı altında toplanan mikro çipli tüp bebek ve mikro çipli aşılama tedavileri daha ön plana çıkmaktadır.

Tüp bebek tedavi yöntemleri, modern klinik uygulamada erkek kısırlık problemlerini çözmede güçlü araçlar olarak ortaya çıkmıştır. İntra sitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) veya in vitro fertilizasyon (IVF), modern infertilite zorluklarının üstesinden gelmek için klinik uygulamada en yaygın olarak kullanılan yardımcı üreme teknolojileri haline gelmiştir. IVF ve ICSI’nin önündeki engellerden biri, en hareketli olanı ve en sağlıklı spermi, düşük sperm sayısı (oligozoospermi), düşük sperm motilitesi (oligospermaesthenia) ve / veya anormal sperm morfolojisi (teratozoospermi) olan sperm örneklerinden tanımlamak ve izole etmektir. Hareketlilik ve morfoloji de dahil olmak üzere seçim kriterlerine göre en iyi performans gösteren spermlerin seçimi, döllenme ve hamileliğin başarılı sonuçlanmasının temel taşıdır. Bununla birlikte, oligozoospermik, teratozoospermik veya oligoastenospermik numunelerden en hareketli normal / sağlıklı spermi seçmek klinik bir zorluk olarak kalmaktadır. Bu durumlarda çip bebek yöntemi bizim yolumuzu açmaktadır.

Çip Bebek Yöntemi Dışında Sperm Seçiminde Hangi Yöntemler Kullanılmaktadır?

Yüzdürme yöntemi ve yoğunluk gradyanı tabanlı santrifüjleme gibi geleneksel sperm seçim teknikleri, oldukça hareketli spermleri numunenin geri kalanından ayırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bu tekniklerin hiçbiri sağlıklı sperm seçimi için ideal değildir. Kısaca, yüzdürme yöntemi yüksek miktarda hareketli spermatozoa verimi sağlamaz ve santrifüjleme işlemi, sperm üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilir. Yoğunluk gradyanlı ayırma yaklaşımı seçici olabilse de, yüksek sperm DNA fragmantasyonu ve ROS ürettiği gösterilmiştir. Açıkçası, en hareketli ve sağlıklı spermleri etkili bir şekilde izole etmek için daha verimli yaklaşımlar araştırılmaktadır. Çip bebek tedavisinde, mikro çip teknolojisi sağlıklı spermlerin seçiminde işimizi oldukça kolaylaştırmaktadır.

Çip Bebek İle Tüp Bebek Arasındaki Fark Nedir?

Çip bebek yöntemi ya da diğer adıyla mikroçipli tüp bebek yöntemi normalde bildiğimiz standart tüp bebek tedavisinden farklıdır. Aslında çip bebek yöntemi tüp bebek yöntemiyle aynı aşamalardan geçmektedir ancak klasik tüp bebek tedavi yönteminde yumurtayı dölleyecek tüm spermler bir araya getirilirken çip bebek yönteminde işlevleri iyi seviyede olan sağlıklı spermler diğer spermlerden ayrıştırılarak tedavide kullanılır.

Çip Bebek Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Mikro enjeksiyon yapılabilmesi için hazırlanan sağlıklı spermler çip kanallarına yerleştirilir. Ardından ayrıştırılan sperm mikroenjeksiyon yöntemde kullanılır. Sağlıklı özelliklere sahip olan sperm yumurtayı döllediğinde kalitesi daha yüksek embriyo oluşturma şansı olur.

Mikroakışkan teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ile minyatürize cihazlar, çeşitli klinik ihtiyaçlara cevap vermek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Çünkü bunlar, akışkan dinamiğinin hassas kontrolünü sunmaktadır. İyi bir mikro çip teknolojisi en hareketli spermi aynı anda izleyebilen, tanımlayan ve sıralayan bir teknolojiye sahip olmalıdır. Ayrıca sağlık çalışanları tarafından tüp bebek tedavisini kolaylaştırmak için klinik bir ortamda gerçekleştirilebilecek basit ve uygun maliyetli bir yöntem olmalıdır. Bu noktada mikro akışkan çip teknolojisi hem tüp bebek tedavisinde hem de aşılama tedavisinde sperm bozukluklarına bağlı başarı şansını arttırmaktadır.

Mikroskobik görüntülemeye kıyasla, mikro çip sisteminde tüm spermi tüm kanal boyunca görüntülemek mümkün olmaktadır. Sperm hareketliliği gerçek zamanlı olarak kaydedilir. Benzer şekilde, sistemin tamamı geleneksel mikroskobik görüntülemeye kıyasla büyük bir avantaj olan 90 derece döndürülerek görüntülenebilir. Böylece spermin hareketini her iki yapılandırmada da güvenilir bir şekilde değerlendirebiliriz.

En hareketli sperm için sıralama kapasitesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla farklı kanal uzunluklarını ve inkübasyon sürelerini değerlendirilerek oluşturulan mikro çip sisteminde en hareketli spermi yüksek verimlilikle sıralayabiliriz. Sıralamadan sonra, çıkışa ulaşan en hareketli sperm çıkışlardan manuel olarak pipetlenebilir ve sayılabilir. Böyle basit ve etkili bir sperm sınıflandırma sistemi, tüp bebek tedavisini kolaylaştırmak için kliniklerde kolayca uygulanabilir.

Çip Bebek Tedavisi Kimlere Uygulanır?

Çip bebek tedavisinde sağlıklı olan spermin diğer spermlerden ayrıştırılarak kaliteli bir emriyo elde etme hedefi vardır. Bu nedenle çip bebek tedavisi erkek bireye bağlı kısırlık tedavisinde kullanılır. Her iki bireye bağlı kısırlık sorunlarında da kullanılabilir çünkü burada da erkek bireyin sağlıklı spermini ayrıştırmak tedavideki şansı arttıracaktır. Bunun dışında sperm kalitesi düşük olan kişiler ile sperm morfolojisinde bozukluk olan kişilerde de bu yöntem kullanılır.

Mikroçip Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bu tedavi yöntemi aslında klasik tüp bebek tedavi yöntemine çok benzemektedir. Hatta klasik tüp bebek tedavi yöntemi aşamalarıyla aynı aşamalara sahiptir. Fakat mikroçip tüp bebek yönteminde farklı olarak sağlıklı spermler diğer hasarlı ya da daha az sağlıklı olan spermlerden ayrıştırılır. Bu sayede yumurtayı dölleyip kaliteli embriyo oluşturma ihtimali daha yüksek olan bu sağlıklı spermler mikroçiplerle seçilir. Bu mikroçiplerden hasarlı spermler geçemez. Bu sayede sağlıklı embriyo oranı artar.

Mikroçipli Aşılama Tedavisi Nasıl Yapılır?

Mikroçipli aşılamada öncelikle sağlıklı spermlerin ayrıştırılması için özel geliştirilmiş mikroçipler kullanılır. Bu sayede aşılama tedavisi için kullanılacak spermler hazır hale getirilir. Ardından aşılama aşamasına geçilecektir. Fakat burada aşılama zamanına çok dikkat edilmesi gerekir. Aksi takdirde beklenen netice gerçekleşmeyebilir veya gecikebilir. Mikroçipli aşılama fiyatları 2024 detaylarını doktorunuzdan öğreniniz.

Çip Bebek Fiyatları 2024 Nasıldır?

Çip bebek aşılaması yapılırken son derece dikkat edilmesi ve kaliteli, güvenli yerlerde bu tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Çip Bebek Aşılama Fiyatları bu yöntemin uygulandığı yerlere göre farklılık göstermektedir. Tedaviyi yapacak doktor, tedavinin yapılacağını klinik ya da hastane, tedavinin süresi gibi etkenler fiyatlar arasındaki farklılığı etkileyecektir. Tüp bebek fiyatları hakkında detaylı bilgiyi doktorunuzdan alabilirsiniz.

Mikroçipli Tüp Bebek Fiyatları Nasıldır?

Mikroçipli tüp bebek fiyatları değişiklik göstermekle birlikte tedavi görmek isteyen insanların düşündüğü kadar pahalı bir yöntem değildir. Tedavinin süreci ve tedavinin yapılacağını kliniğe göre fiyat listeleri değişiklik göstermekle beraber bu kliniklerle irtibata geçerek alınan fiyatlar daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Mikroçipli tüp bebek fiyatları 2024 detayları oldukça değişkendir.

Çip Bebek Tedavisinin Avantajları Nelerdir?

Çip bebek tedavisinde klasik tüp bebek tedavisinde kullanılan tüm spermler yerine en sağlıklı spermler seçildiğinden kaliteli embriyo elde etme ihtimali daha yüksektir. Çip bebek tedavisinde başarı şansı standart tüp bebek tedavisine göre yüksektir. Çünkü standart tüp bebek tedavisinde zaten kısırlığın söz konusu olduğu ve hasarlı spermlerin varlığı söz konusu olduğu için başarı şansı daha azdır. Çip bebek tedavisinde en işlevli spermler kullanıldığından yumurtanın döllenme ihtimali, embriyonun kalite oranı daha yüksektir.

Ek olarak, spermin vajinal mukus tarafından oluşturulan “mikrokanallar” yoluyla yumurtaya doğru göç ettiği doğal vajinal sperm sıralama mekanizmalarını taklit eden bu sistem sayesinde doğala en yakın sperm seçimini gerçekleştirmiş olursunuz. Böylece, en hareketli ve sağlıklı olan sperm, yumurtaya doğal olarak ulaşabilir ve döllenmeyi tamamlayabilir. Sıralanan spermin, geleneksel yüzme yöntemiyle sıralananlara göre anlamlı derecede daha az ROS ve DNA fragmantasyonuna sahip olduğunu görülmektedir. Böylece, en hareketli ve fonksiyonel sperm, tek kullanımlık bir mikroçip kullanarak bu filtrasyon işlemi yoluyla seçici olarak ayrılırken, ölü veya daha az hareketli sperm, filtre zarı tarafından tutulur. Sunulan mikroçip kullanımı kolay, yüksek verimli ve klinik ortamlarda santrifüjlemeden sperm sıralamalarını standartlaştırabilir.

Bu yöntem, sperm sıralama için hasta bakımında akışsız ve kimyasal madde içermeyen bir sistem sunar ve tüp bebek sonuçlarında önemli bir iyileşme sağlayacak olan erkek faktörü için ICSI / IVF’nin başarı oranını arttıracaktır. Bu kadar kolay kullanımlı bir mikro cihazın benimsenmesi, klinik sonuçlarda iyileşmelere ve operatör becerilerine bağımlılığın azalmasına, tekrarlanabilir ve güvenilir operasyonel adımların kolaylaştırılmasına yol açacaktır.

Mikro Çip Yöntemleri Başarı Oranları Nasıldır?

Mikroçip yöntemi klasik aşılama yönteminden daha yüksek başarı oranına sahiptir. Her geçen gün geliştirilen ve yaygınlaştırılan bu yöntem istatistiksel olarak da başarının diğer yöntemlere göre fazla olduğunu kanıtlamıştır. Uygulanan tedavilerden elde edilen sonuçlara göre mikroçip yöntemi başarı oranı %25-%40 arasındadır. Neredeyse yarı yarıya seviyesine yaklaşan bu yöntem bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin ilgisini çekmektedir.

Bugün, ICSI ve rahim içi tohumlama (IUI) en çok yardımlı gebelik için kullanılmaktadır. Mikroçipler hem tüp bebek tedavisinde hemde aşılama tedavisinde en hareketli spermi seçmek için kullanılabilir. Bu çipler operatörden operatöre olan manuel değişiklikleri ortadan kaldırır ve klinikteki sperm seçim sürecini standartlaştırır. Mikro çipli aşılama tedavisi santrifüj bazlı prosesler gibi geleneksel metodolojilerin yerine geçmekte ve bu nedenle seçim işleminin gelişmiş tesislerin olmadığı küçük bir kasabada bile başarılı bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

Mikroçip tüp bebek tedavisinde ilk klinik çalışmalarda gebelik oranlarında %50’ye varan bir artış bildirilmiştir. Hem aşılamada hem de tüp bebek tedavisinde artık  kısırlık sorunları yaşayan milyonlarca çifte yardımcı olabilme şansımız artacaktır.

Doç. Dr. Nermin Köşüş >>>>  www.drnerminkosus.com

Doç. Dr. Aydın Köşüş  >>>>>  www.aydinkosus.com

1 YORUM

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir