laparaskopi-ankara.jpg

Laparoskopi Nedir?

Laparoskopi kapalı ameliyat olarak adlandırılmaktadır. Karından açılan 0.5-1 cm.lik kesilerden kamera ve operasyon aletleriyle girilerek ameliyatın gerçekleştirilmesi işlemidir. Günümüzde neredeyse tüm jinekolojik ameliyatlar laparoskopik cerrahi dediğimiz kapalı ameliyat ile yapılabilmektedir.

Tanısal Laparoskopi (Diagnostik Laparoskopi) Nedir?

Tanısal laparoskopi yapılan tetkiklerle net tanı konulamayan hastalarda yapılan laparoskopi işlemidir. Tanısal amaçla başlayan laparoskopi işlemi hastanın karın içerisinde tesbit edilen patolojiye göre operatif laparoskopiye dönüşebilir. Şiddetli karın ağrısı ile gelen bir kadında yapılan ultrason ve tetkikler sonucunda net bir tanı konamadıysa ve hastanın medikal tedaviye rağmen ağrısı rahatlamıyorsa tanısal laparoskopi ile değerlendirilmesi en uygun yöntemdir. Yine tanısal laparoskopi infertilite olan hastalarda karın içerisinin değerlendirilmesi, aynı andan tüplerden geçirgenliğin kontrol edilmesi amacıyla da kullanılabilmektedir. Ancak her infertil hastaya laparoskopik yaklaşım uygulanması gerekli değildir. Kadın doğum uzmanınız sizin için gerekli tetkikleri yaptıktan sonra gerek görürse diagnostik laparoskopi önerebilir.

Tanısal Laparoskopi (Diagnostik Laparoskopi) Nasıl Yapılır?

Tanısal laparoskopi de diğre tüm laparoskopiler gibi göbekten açılan 1 cm.lik delikten kameranın karın içerisine ilerletilmesi ile başlar. Gerekli görülürse 1-2 delik daha açılabilir. Ancak diagnostik laparoskopi de genelde ikinci bir delik yeterli olmaktadır. Operatif laparoskopiye geçilecek olursa delik sayısı arttırılabilir. Kamera ile karın içerisine girildikten sonra karın CO2 gazı ile şişirilir. Daha sonra rahim, yumurtalıklar, tüpler, idrar torbası ve barsaklar incelenir. Herhangi bir anormallik tesbit edilmeyen hastalarda gaz boşaltılarak işlem sonlandırılır.

Tanısal Laparoskopi (Diagnostik Laparoskopi) Kimlere Yapılır?

Tanısal laparoskopi diğer tetkik yöntemleriyle tanı konulamayan karın ve kasık ağrılarında, kısırlık problemi olan hastaların tüplerinin değerlendirilmesinde, karın içerisine olan tanısı kanamayan kanamalarda, karın içerisinde yabancı cisim şüphesi olanlarda yapılabilir.

 

Tanısal Laparoskopi (Diagnostik Laparoskopi) Riskleri Nelerdir?

Tanısal Laparoskopi riskleri diğer tüm laparoskopik ameliyatlardaki riskleri taşımaktadır. Ancak karın içerisinde cerrahi bir işlem yapılmadığından dolayı cerrahi işlemlerin riski yoktur. Karın içerisine girerken damar ve barsak yaralanmaları görülebilir. Trokar yerinde enfeksiyon yada  fıtık oluşumu görülebilir. Operatif laparoskopiye göre elbette riskleri daha azdır. Tanısal laparoskopi ameliyatı sonrası iyileşme oldukça hızlıdır. İnfertil hastalarda tanısal laparoskopi sonrası gebelik oranları da artmaktadır.

 

Tanısal Laparoskopi (Diagnostik Laparoskopi) Fiyatları Ankara Nasıldır?

Ankarada Tanısal Laparoskopi fiyatları hastaneden hastaneye değişiklik göstermektedir. Tanısal laparoskopi fiyatları 3000 – 5000 tl arasında değişmektedir. Ankara tanısal laparoskopi fiyatları ve diğer tüm laparoskopi ameliyatları hakkında bilgi almak için 0312 285 85 88 den arayabilirsiniz.