Yurtiçi Yayınlarımız

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 

D1. Çetin Çelik, Ali Acar, Nedim Çiçek, Aydın Köşüş, Cemalettin Akyürek. Gestasyonel Trofoblastik hastalıklı vakaların değerlendirilmesi. Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2001:15-18.

D2. Çelik Çelik, Hüseyin Görkemli, Nedim Çiçek, Ali Acar, Aydın Köşüş, Cemalettin  Akyürek. Evaluation of the Cases with Tuboovarian Abscesses GORM 2002;8:219-222.

 

D3. A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Comparison of single agent and combination therapy of alendronete and tibolone in postmenopausal osteoporosis. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2005; 15: 81-86.

 

D4. A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. An unusual complication of intrauterine contraceptive device: Perforation; Review of literature. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst  2006; 16: 88-94.

 

D5. A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Management of Gestational Trophoblastic Neoplasms in Our Clinic. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2006; 16: 174-179.

 

D6. A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. SARS Ve Gebelik. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2006; 16: 82-87.

 

D7. A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Spontaneous Ovarian Hyperstimulation Syndrome With Unknown Etiology: Case Report. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2006; 16: 153-155

 

D8. A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. New Contraceptive Methods in Use. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2006; 16: 194-202.

D9. A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Erken Gebelikte İdiopatik Trombositopenik Purpura Nedeniyle Olusan İntrakranial Kanama. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2006; 16: 203-206.D10. A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Acil Kontrasepsiyon. Genel Tıp Derg 2007; 17: 131-138

 

D11. A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Kliniğimizde Erken Membran Rüptürü Olan Gebelerde Perinatal Sonuçlar. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007; 17: 152-158.

 

D12. A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Management of Pregnants with Cardiac Disease in Our Clinic. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007; 17: 18-22.

 

D13. A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Sudden Visual Loss Due To Conversion After Cesarean Section İn A Patient With Preeclampsia. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007; 17: 325-327

 

D14. A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Intraabdominal Kanamaya Neden Olan Metastatik Hepatik Koryokarsinom. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007; 17: 134-137

 

D15. A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Nullipar Gebelerde Sürekli Epidural Analjezinin Maternal Ve Fetal Sonuçları. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007; 17: 436-441.

 

D16. A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Fetal Ureterocele: Case Report. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007; 17: 142-144.

 

D17. N.Köşüş,  Ç.Çelik,  A.Köşüş. Can Laboratory And Clinical Signs Predict Persistence in Gestational Trophoblastic Disease? Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2008; 30: 57-64

 

D18. A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Human Papillomavirüs Aşıları. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2008; 18: 172-180.

 

D19. A.Köşüş, N.Köşüş, N.Açıkgöz, M.Çapar. Kalp Hastalığı Olan Ve Olmayan Gebelerde Maternal Ve Fetal Sonuçlar Açısından Bir Fark Var Mı? Genel Tıp Derg 2008; 18: 55-60

 

D20. A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Erken Membran Rüptürü Olan 36-42 Haftalık Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlar. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2008: 15: 6-10

 

D21. N.Köşüş, A.Köşüş, S.A.Simavlı, M.Duran, N.Ö.Turhan. H1N1 influenza: gebelik ve laktasyon. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2009; 19: 354-360.

 

D22. A.Güler, A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Endometriyal biyopsi analjezisinde intrauterin lidokain ile paraservikal blok  uygulamalarının kıyaslanması. Cerrahi Sanatlar Dergisi (J Surg Arts) 2009; 2: 1-10

D23. A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Yavas Gelişen Sheehan Sendromu ve Empty Sella: Postpartum Kanamanın Nadir Bir Komplikasyonu. Fırat Tıp Dergisi 2009; 14: 93-96.

 

D24. M.Ateş, A.Köşüş, N.Köşüş, A.Güler. Results of Upper Gastrointestinal System Endoscopy in Women with Dyspeptic Symptoms. The Eurasian Journal of Medicine 2009; 80-83.

 

D25. N.Köşüş, A.Köşüş, M.Duran, S.Simavlı, N.Ö.Turhan. Comparision of standard mammography with digital mammography and digital infrared thermal imaging for breast cancer screening. Journal of The Turkish German Gynecological Association 2010; 11: 152-157.

 

D26. A.Köşüş, N.Köşüş, A.Güler, M.Çapar. Rifamycin sv application to subcutaneous tissue for prevention of post-cesarean surgical site infection. European J General Medicine 2010: 7: 269-276. 

       

D27. N.Köşüş, A.Köşüş, A.Derbent, N.Ö.Turhan. Illegal abortion with use of matchstick: case report. Anatolian J Obstet Gynecol. 2010; 3: 1-3.

 

D28. A.Köşüş, N.Köşüş, S.Simavlı, M.Duran, N.Ö.Turhan. Vulvodini: açıklanamayan bir genital ağrı sendromu. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010; 20: 326-334.

 

D29. A.Köşüş, N.Köşüş, A.Güler, M.Çapar. Preterm erken membran rüptürü olan gebelerde maternal ve fetal sonuçlar. Tıp Araştırmaları Dergisi 2010; 8: 69 -75.

 

D30. Cüneyt Tayman, Alparslan Tonbul, Salih Aydemir, Aydın Kösüs, Mustafa Mansur Tatlı Anne sütüne bağlı hipernatremik dehidratasyonun klinik bulguları ve tedavi Önerileri. Dicle Tıp Dergisi 2010;37:254-262

 

D31. A.Köşüş, N.Köşüş, B.Usluogullari, M.Duran, N.Turhan, M.Tekşam. Fetal magnetic resonance imaging in obstetric practice. Journal of Turkish-German Gynecologic Association  2011; 39-46.

 

D32. İA.Atar, N.Köşüş, A.Köşüş, N.Açıkgöz, D. Hızlı, B.Eryonucu. Sezaryen Operasyonun P Dalga Dispersiyonu ve P Dalga Süreleri Üzerine Etkisi. Türk Aritmi, Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi 2011; 9: 128-133.

 

D33. İ.Kaygusuz, İ.İ.Gümüş, A.Ersoy, A.Köşüş, S.S.Simavlı, H.Kafalı, N.Ö.Turhan. An Unusual Side Effect of Etonogestrel Implant: Facial Paralysis. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine  2011(17);180-181.

 

D34.D.Hızlı, H.Tevrizci, Ş.Altınbaş, B.Akcal, A.Koşuş, N.Koşuş, H.Kafalı. Birinci Trimester Serum Ürik Asit Düzeyi Ölçümü ile Gebelikteki Glukoz İntoleransı Tahmin Edilebilir mi? Gazi Med J 2013; 24: 11-13.

 

D35. B.Usluoğulları, A.Köşüş, N.Köşüş, D.Hızlı, B.Akçal, AA.Bal. Her yönüyle mikrokimerizm.  Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2013; 23: 92-98.

 

D36. D.Hızlı, H.Koşger, S.Hacıvelioğlu, N.Koşuş, A.Koşuş, Z.Kamalak, B.Akcal, H.Kafalı, N.Turhan. Türk Adölesan Kızlarda Vücut Kitle İndeksinin Akne, Hirsutism ve Menstrüel Düzensizlik Semptomları Üzerine Etkisi. Gazi Med J 2013; 24: 67-69.

Yurtiçi Yayınları
İlgi Alanları

ANKARA TÜP BEBEK DOKTORLARIMIZ

Ankara Tüp Bebek Doktoru Doç. Dr. Aydın Köşüş.jpg
Doç. Dr. Aydın Köşüş
Asistan Zeynep Taşdemir

Zeynep Taşdemir kliniğimizin asistanıdır.

Ankara Tüp Bebek Uzmanlarımız

Kızılırmak Mah. Ankara Ticaret Merkezi 1450 Sok. B Blok No:4 Çukurambar Çankaya ANKARA

0312 285 85 88

0555 022 86 22

nerminkosus@gmail.com

aydinkosus@gmail.com

Bu sitedekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tedavi amacıyla kullanılamaz.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon